Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2006

UNESCO a negramotnost ve světě * T erminologie vzdělávání ve statistice * Odborné vzdělávání migrantů * Jak se plní lisabonské cíle * Reforma odborného vzdělávání v Austrálii * Management kvality s EFQM * Profesní příprava a mladí rodiče * Více prvňáčků v Německu * Výrobní školy v Německu, v Evropě a ve světě  


Zpravodaj 6/2006


Editorial

Prvního července se předsednictví Evropské unie ujímá Finsko. Tvůrci loga navrženého pro tuto příležitost se inspirovali severskou krajinou a jejími barvami: různými odstíny zelené a modré. Zelená jsou rašící lesy, modrá horizont a voda třpytící se na slunci. Logo symbolizuje: růst a rozvoj, společné hodnoty, ukazování cesty a otevřený a přímý způsob, jakým Finové jednají. O prioritách finského předsednictví budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.

První letošní číslo časopisu Vocational training, který od roku 1977 vydává Cedefop, má novou podobu a název. V úvodním článku nazvaném Nová image časopisu šéfredaktor vysvětluje, že Vocational training se z původního bulletinu změnil na vědecký časopis, a tomu musí odpovídat i jeho podoba. Formát se zmenšil z A4 na B5, na obálce je kromě černé a bílé použita pouze jedna barva (červená) a v záhlaví článků již nejsou fotografie autorů. Název se změnil na European journal of vocational training. Hlavním důvodem k tomuto kroku byla podle šéfredaktora skutečnost, že kvůli nejednotnému názvu byl časopis uváděn v různých databázích pod různými názvy, někdy byl dokonce citován různým způsobem ve stejné databázi, např. jako Vocational training, European Journal – Vocational Training, Cedefop Journal atd. O problémech se správnou citací časopisu jsme psali v dubnovém Zpravodaji v poznámce pod čarou u článku na straně 13, to však zřejmě nemělo na rozhodnutí o novém názvu žádný vliv. Obsahu nového čísla časopisu European journal of vocational training se bude věnovat rubrika Co nového v časopisech v srpnovém dvojčísle.

V Memorandu o celoživotním vzdělávání (Evropská komise, 2000) jsou obsaženy mimo jiné též definice formálního, neformální a informálního učení a vzdělávání. Pro statistické účely byla tato terminologie zpřesněna a rozšířena, jak se můžete dočíst na 4. straně v článku, který obsahuje i výstižná grafická znázornění.

Po roce vyšla opět zpráva o plnění tzv. lisabonských cílů. V některých oblastech došlo ke změnám, proto jsme v tomto čísle Zpravodaje opět uveřejnili stručný výtah z této zprávy. Neuspokojivá situace přetrvává například ve schopnosti číst u patnáctiletých žáků. Zajímavé je, že dobrých výsledků dosahují země, v nichž se ve školách využívá metoda čtení potichu. Žáci se při tomto čtení pravděpodobně lépe soustředí na obsah, než při čtení nahlas. A při mezinárodních testech se hodnotí právě porozumění obsahu přečteného textu.

Překlad článku Management kvality s EFQM jsme nechali přehlédnout kolegou odborníkem. Kromě změn, které byly v textu provedeny, měl připomínky k údajům o zpracování výsledků sebehodnocení (strana 10 vpravo nahoře): 15-20členný tým je příliš velký pro operativní jednání a pouhé dva dny nejsou pro řádné zpracování výsledků dostačující. AK

 

Nahoru