Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2005

Využívání Internetu v evropských zemích * Postsekundární vzdělávání v Evropské unii * Rozvíjení frankofonního „lidského kapitálu“ * Nezaměstnanost mládeže * Školství v Egyptě * Koučování pro učně * Nanotechnologie * Včasné rozpoznávání kvalifikací v Dánsku, Norsku a ve Švédsku * Budoucí perspektivy profesní přípravy  


Zpravodaj 6/2005


Editorial

1. července se předsednictví Evropské unie ujímá Velká Británie. Jak už je u předsedajících zemí zvykem, připravila si pro tuto příležitost logo, které se skládá ze žlutého nápisu (UK PRESIDENCY OF THE EU 2005) a hejna dvanácti modrých labutí (12 je hvězdiček na vlajce EU). Labutě létají ve formaci a využívají tak systém vůdcovství a spolupráce k tomu, aby jejich let byl efektivnější – to má podle tvůrců loga sloužit jako metafora pro fungování Evropské unie.

Evropská unie je společenství sdružené na základě území. Frankofonie je společenství vzniklé na základě sdílení společného jazyka – francouzštiny. Frankofonie zahrnuje země, kde je francouzština úředním jazykem, ale i země, kde je francouzština používána jako cizí jazyk. Česká republika je v současné době tzv. pozorovatelskou zemí a dá se očekávat, že se časem přidruží k více než padesáti členským státům. Na očekávanou otázku, proč se v současné době, kdy světem vládne angličtina, zapojovat do spolku mluvícího francouzsky, je možné odpovědět zcela prostě: Pourquoi pas?

Nespokojenost občanů Francie se současnou situací, která se projevila v odmítnutí evropské ústavy, se dá zčásti vysvětlit vysokou nezaměstnaností, jež navíc postihuje hlavně mládež do 24 let, jak je vidět z článku na sedmé stránce. Srovnání míry nezaměstnanosti mládeže ve Francii, v Německu a v EU jako celku je pro Francii velmi nepříznivé. Je však třeba vzít v úvahu, že mladé Němce chrání před nezaměstnaností dlouhý pobyt ve vzdělávání. Viz též zmínka v článku o budoucích perspektivách profesní přípravy v Německu o „profesní přípravě, která by vedla k cíli časově hospodárným způsobem“.

Článek Koučování pro učně přináší zajímavé postřehy o tom, jak se má správný kouč chovat, aby koučovanému pomohl, a přitom ho vlastně dovedl k větší samostatnosti. Vztah kouče a koučovaného je univerzální, ať se jedná o mistra a učně, nebo o vedoucího pracovníka a jeho kouče. Prvky koučování se dají též využít v pedagogickém, profesním či kariérním poradenství.

V tomto čísle jsme zavedli novou (také do minulosti obrácenou) rubriku. Jak pravděpodobně víte, převádíme katalog knih v naší knihovně z lístkové do elektronické podoby. Říká se tomu také rekatalogizace. Při této práci znovu bereme do ruky knihy, které dlouho ležely v regálech, protože je nikdo v naší knihovně nečekal a tedy nehledal. Na ty nejzajímavější budeme upozorňovat v nové rubrice.

Přichází doba dovolených a prázdnin. Ta se zdá obvykle lidem příliš krátká, ale objektivně vzato na tom nejsme ve srovnání s jinými evropskými zeměmi špatně. S 25 dny dovolené ročně jsme nad průměrem EU (23,9), Velká Británie má 24 a půl dne. Nejdelší dovolenou mají v Německu (29,1) a ve Švédsku – celých 33 dnů.       AK

Nahoru