Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/2009

Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 6 *  Testy způsobilosti učitelů v Bavorsku  * Obliba učebních oborů v Německu * Konkurence vyspělých zemí v OVP * Gaokao: čínská maturita, galeje * Vzdělávání v Arménii * Nástupní kvalifikace mládeže v Německu  

Zpravodaj 4/2009 Zpravodaj 4/2009


Editorial

Šestá mezinárodní konference o vzdělávání dospělých (CONFINTEA VI) se bude konat v brazilském městě Belém 19. až 22. května 2009. CONFINTEA VI poskytne důležitou platformu pro politický dialog o vzdělávání dospělých a pro obhajobu učení dospělých a neformální vzdělávání na globální úrovni. Konference se zúčastní členské státy UNESCO, agentury Spojených národů, multilaterální a bilaterální spolupracující agentury, organizace z občanské společnosti, ze soukromého sektoru a učící se ze všech krajů světa. Ti všichni se sejdou ve víceúčelové budově, která vypadá jako hangár a také se jmenuje Hangar. Konají se v ní konference, veletrhy a další akce. Hangar se pomocí vnitřního zařízení mění ve výstaviště nebo v krásný konferenční sál – viz rubrika Zajímavé internetové adresy. Město Belém (plným jménem Cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará) bylo založeno Portugalci v roce 1616 jako vstupní brána do Amazonie. Současnou podobu města si můžete prohlédnout na Internetu, na přelomu 19. a 20. století však vypadalo podle Ottova slovníku naučného tehdejší Pará takto: „Svou polohou při ústí ř. Amazonské a svým dobrým přístavem, přístupným i lodím mořským, stala se P. hlavním přístavem celého státu … město s pravidelnými ulicemi a alejemi, obklopeno nádhernou tropickou vegetací … má nejkrásnější kathedrálu v Brasilii, r. 1720 zbudovanou, 10 jiných kostelů, vládní, biskupský, justiční palác, radnici, bibliotéku a zajímavé museum, botan. zahradu, lyceum, 2 semináře, veliké divadlo, arsenály atd. … je sídlem stát. úřadů, biskupa, četných konsulů, mezi nimi rak. místokonsula, a zástupcův obchodních domů.“

 

CONFINTEA je ve srovnání s městem Belém ještě mladá – první konference se konala v roce 1949 v dánském městě Helsingør, které je proslulejší pod anglickým názvem Elsinore, a zabývala se otázkami vzdělávání mládeže a dospělých. Druhá konference proběhla v roce 1960 v kanadském Montrealu a přinesla konsolidované znění Deklarace světové konference o vzdělávání mládeže a dospělých. Třetí konference se zabývala problémy vzdělávání dospělých a gramotnosti a uskutečnila se v roce 1972 v japonském Tokiu. Čtvrtá konference byla pořádána v Paříži pod heslem „Učení je klíčem ke světu“. Tématem páté konference, která se uskutečnila v roce 1997 v Hamburku, bylo „Učení se mladých a dospělých lidí jako nástroj, právo, potěšení a povinnost“. CONFINTEA VI má za úkol: Zasadit se o to, aby vzdělávání mladých lidí a dospělých bylo uznáno za lidské právo, za důležitý prvek a faktor, který přispívá k celoživotnímu učení, v němž je gramotnost základem; osvětlit zásadní roli učení a vzdělávání mladých lidí a dospělých při dosahování současných programů vzdělávání a rozvoje; nabrat rychlost, obnovit politické závazky a vytvořit realizační nástroje tak, aby se přešlo od řečnění k činnosti.

 

Další pokračování překladu pracovního dokumentu Cedefopu o anticipaci vývoje kvalifikací se zabývá spoluprací na tomto poli, která se většinou uskutečňuje v sítích. První taková síť byla založena v Německu a poskytla příklad ostatním zemím.

 

Doporučujeme k přečtení článek z časopisu ip&tt – viz rubrika Zajímavé internetové adresy. Směřování ke znalostní společnosti totiž rozhodně neznamená, že bychom všichni měli umět řešit kvadratické rovnice o co největším počtu neznámých, citovat Homéra či Shakespeara v originále nebo sledovat, co dělají buňky, když si myslí, že je nikdo nevidí. Společnost potřebuje také lidi, kteří rozumí dřevu, cihlám, kovu nebo látkám a oděvům, vědí, „co to chce“, když auto nejede, světlo nesvítí, umyvadlo neodtéká nebo semena neklíčí. I k tomu jsou nutné znalosti, které spojeny s dovednostmi vybaví člověka k tomu, aby mohl žít spokojený a pro společnost užitečný život a třeba si ve volných chvílích číst Homéra, řešit matematické hádanky nebo pozorovat dalekohledem noční oblohu.                                AK

Nahoru