Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 3/2007

Evropská unie ve statistice  * Digitální hry pro seniory * Vícejazyčnost posiluje konkurenceschopnost * Vzdělání a životní dráha 2 * Centrální maturita ve spolkové zemi NRW * Dodatkové kvalifikace v profesní přípravě * Bibliografická databáze Cedefopu  


Zpravodaj 3/2007


Editorial

Podpisem Římské smlouvy 25. března 1957, to znamená před padesáti lety, šest států založilo Evropské společenství uhlí a ocele – bližší podrobnosti jsou v úvodu článku Evropská unie ve statistice na protější straně. Kromě stručné historie a klíčových údajů o EU obsahuje článek i klíčové údaje z oblasti vzdělávání. Jeden odstavec je věnován jazykovému vzdělávání, podrobněji se tímto tématem zabývá článek o vícejazyčnosti, která podporuje konkurenceschopnost malých a středních podniků, jak ukázal výzkum provedený v Národním středisku pro jazyky ve Spojeném království. Učení se cizím jazykům tvoří též důležitou součást tzv. dodatkových kvalifikací v Německu (viz strana 10-12).

Učení se cizím jazykům je kromě jiných výhod, doporučováno jako dobrý prostředek pro trénink mozkových buněk. Senioři budou mít možná brzy k dispozici i další pomůcku pro oddalování negativních změn spojených se stárnutím – digitální hry (viz strana 4). Zprávu o tom přinesl časopis CORDIS focus Newsletter věnující se novinkám ze světa vědy.

Výsledky výzkumu odborného vzdělávání jsou ve dvouletých intervalech publikovány ve zprávách Cedefopu. V letošním roce by měla být publikována již čtvrtá zpráva, která se bude zabývat modernizací odborného vzdělávání. Zpráva bude zahrnovat například tato témata: image a atraktivita odborného vzdělávání, kvalifikační rámce, učení se na pracovišti, starší pracovníci a celoživotní vzdělávání, geografická mobilita a nedostatek kvalifikací. Překlady vybraných částí z předchozí zprávy (2005) jsme uveřejňovali v minulém ročníku Zpravodaje. Pro letošek zůstalo jen téma vzdělávání a životní dráha, které jsme rozdělili do tří pokračování, z nichž poslední vyjde v dubnovém čísle. Druhé pokračování (na straně 6-9) pojednává mimo jiné o vztahu mezi dosaženým vzděláním a mírou nezaměstnanosti. Statistické údaje o tomto vztahu obsahuje tabulka v článku na straně 3.

Z článku o bibliografické databázi Cedefopu vyplývá, že se zvyšuje poptávka po informacích umožňujících srovnávat vývoj a politiku odborného vzdělávání. Podobnostmi a rozdíly mezi jednotlivými vzdělávacími systémy se zabývá srovnávací pedagogika. Není to jednoduchý úkol. Vzdělávací systémy jednotlivých zemích procházely různým vývojem a obsahují prvky, které vyplývají z tohoto vývoje, a v jiném systému se vůbec nevyskytují. Pro laika je těžké se v tom vyznat. Pomoci při tom může kniha Jana Průchy Srovnávací pedagogika (viz Nové knihy v knihovně). Kniha seznamuje s množství faktů, je však napsána čtivě, takže je snadno vstřebáte a možná si poopravíte některé tradované omyly. Srovnávat lze samozřejmě i jiné věci než pedagogiku. Například v rubrice Co nového v časopisech zjistíte, jak mladá je Evropská unie proti Sorbonnské univerzitě, která je o rovných 700 let starší! AK

 

Nahoru