Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 3/2001

Lisabonské konference a vzdělávání * Evropské fórum pro transparentnost kvalifikací * eLearning * Připravenost absolventů škol na vstup do světa práce v USA * Céreq – program činnosti na rok 2001 * Změny ve struktuře pracovních sil v průmyslu * TQM a zvyšování kvality práce škol * Systém včasného rozpoznání kvalifikačních požadavků * WIP 2000  


Zpravodaj 3/2001

Editorial 
Evropská komise se rozhodla, že nechá provést externí evaluaci Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP). Tento úkol zadala dánské firmě PLS RAMBOLL. Pracovníci firmy dostali e-mailové adresy lidí, kteří s CEDEFOPem v nedávné době spolupracovali nebo stále ještě spolupracují a o nichž se tudíž předpokládá, že mají na činnost této instituce nějaký názor. Šetření bylo prováděno formou řízeného (telefonického) rozhovoru. Dotazovaní dostali předem výčet témat, kterých se rozhovor bude týkat, s tím, že nemusí znát odpověď na každou otázku. Dění v CEDEFOPu ve Zpravodaji systematicky sledujeme, a proto nebylo těžké zodpovědět většinu otázek. Dokud nedošlo na dotaz: „Co by měl CEDEFOP udělat pro to, aby se odborná veřejnost ve vaší zemi více zajímala o jeho činnost a využívala výsledky této činnosti?“Co může ještě udělat instituce, která vydává dva klasické a jeden elektronický časopis, má přehledně uspořádané a pravidelně aktualizované internetové stránky, většinu publikací (z nichž některé jsou k dispozici zdarma v tištěné či digitální podobě) překládá do několika jazyků, aby získala pozornost lidí, kteří o její práci nejeví zájem? A je vůbec možné, že se mezi odbornou veřejností vyskytují lidé, kteří o existenci CEDEFOPu, jako jediné nadnárodní instituce EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, nemají ponětí? Šetření potvrdilo, že to možné je.  AK

Nahoru