Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 2/2006

ERO – nová databáze * Zajišťování kvality ve vyučování jazyků v postsekundárním vzdělávání * Vzdělávání dospělých v zemích OECD * Mobilita pracovních sil v EU * Evropané a jazyky * Assessment and Qualifications Alliance * Hodnocení metodou forced ranking * Služby v odborném vzdělávání ve Švýcarsku * Duální profesní příprava a profesní odborné školy v Německu * Strach ze zkoušky a jak ho překonat * Neformální další vzdělávání v Polsku  


Zpravodaj 2/2006


Editorial

Letošní rok je vyhlášen Evropským rokem mobility pracovníků. Oficiální zahajovací konference se koná ve dnech 20. a 21. února v Bruselu. Sejde se na ní čtyři sta padesát účastníků z veřejné správy na všech úrovních, sociálních partnerů, podnikatelů, vědeckých pracovníků a zástupců médií. Ti budou diskutovat o významu mobility pracovníků v rámci Lisabonských cílů.  Podrobnější údaje o mobilitě pracovníků a s ní spojených otázkách najdete v článku na straně 5.

Mobilita úzce souvisí se znalostí cizích jazyků. V loňském roce probíhalo šetření Eurobarometru, které se zabývalo znalostí cizích jazyků v zemích EU a pěti dalších evropských zemích. Mimo jiné se zjišťovalo pořadí tří nejpoužívanějších cizích jazyků v každé zemi (podle počtu lidí, kteří se jím domluví). Ve třiceti zemích byla dvacetkrát na prvním místě angličtina (jednou společně s němčinou), čtyřikrát ruština, dvakrát němčina a francouzština a jednou také čeština! Viz strana 6.

OECD provedlo tematické šetření o vzdělávání dospělých v osmi evropských zemích a v Kanadě. V šetření byly zastoupeny jak severské státy, které mají ve vzdělávání dospělých dlouholetou tradici, tak Španělsko a Portugalsko, kde tuto tradici nemají. Informace o šetření je na straně 4 a 5.

UNESCO oslavuje 60. výročí svého založení (1945 – 2005) opravdu důkladně. Oslavy probíhají po 60 týdnů, takže přešly i do letošního roku. Týden od 30. ledna do 4. února 2006 byl věnován sekundárnímu a odbornému vzdělávání. Na webové stránce byl i odkaz na zprávu o vyhlídkách odborného vzdělávání ve světě z časopisu Education Today, kterou jsme uveřejnili v loňském říjnovém Zpravodaji.

Článek o strachu ze zkoušky a o tom, jak ho překonat a podat při zkoušce co nejlepší výkon, jsme převzali z německého časopisu der Ausbilder. Je pro Zpravodaj poněkud netypický, takže jsme s jeho zařazením váhali, ale nakonec jsme se rozhodli pro. Není jisté, zda doporučované metody překonávání strachu jsou opravdu účinné, může však být užitečné i pro lidi na druhé straně – zkoušející – uvědomit si, co zkoušený žák prožívá.

V rubrice Co nového v časopisech se dozvíte, že národní rámce kvalifikací se nevytvářejí jen v Evropě, ale například i na Novém Zélandu. Všechny články v této rubrice jsou v originálním znění k dispozici v knihovně.

V rubrice Zajímavé internetové adresy najdete informaci o sdružení CESNET, které slaví desáté výročí svého založení tím, že pořádá mezinárodní konferenci. CESNET mimo jiné spravuje i tzv. „knihovnickou konferenci“, jejímž prostřednictvím si knihovníci z ČR, Slovenska a dalších zemí vyměňují názory, zkušenosti a informace. AK

 

Nahoru