Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 2/1998

Definice kurikula - úvod * Prezident SRN o potřebě reformovat vzdělávací systém Reforma profesní přípravy v Německu * O projektu reformy německé profesní přípravy * Některé rysy, které by mělo získat německé odborné vzdělávání * Skotský úřad pro kvalifikace * Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání * Odborné vzdělávání v Maďarsku * Prostředky a způsoby decentralizace francouzského vzdělávacího systému * Ještě k tématu „l’insertion - přechod ze školy do zaměstnání * Co nového v Turecku  


Zpravodaj 2/1998

Prezident SRN o potřebě reformovat vzdělávací systém
Podle mínění presidenta Spolkové republiky Německo Romana Herzoga je v německé společnosti patrná ztráta odvahy, šíří se pocit ochablosti a roste přesvědčení o hrozící krizi. Vymizela hospodářská dynamika, společnost ustrnula a její vědomí zachvátila neuvěřitelná deprese. Tyto fenomény působí společně, v trojzvuku, který je však laděn do moll. Proto spolkový prezident využívá různých příležitostí k tomu, aby se ke stavu společnosti vyjádřil a aby naznačil, co by se mělo udělat. Ve svém vystoupení, které se konalo 5. listopadu 1997 v Berlíně, se zaměřil na otázky vzdělávání. Jádrem jeho projevu je požadavek vytvořit vzdělávací systém, který by podporoval výkonnost, který by nikoho nevylučoval, který by budil radost z učení a sám byl „učícím se systémem“, tvořivým a schopným vyvíjet se.Podle prezidenta Herzoga se budoucí vzdělávací systém musí vyznačovat šesti znaky: orientací na hodnoty, zacílením na praxi, mezinárodní dimenzí, mnohotvárností, soutěživostí, rozumným využíváním času.

Nahoru