Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 12/2009

Evropské univerzity * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 4 * Co to je learnership? * Historie vzdělávání přistěhovalců v Německu * Odborné vzdělávání v Čínské lidové republice  


Zpravodaj 12/2009


Prosinec je posledním měsícem švédského předsednictví EU. Loučíme se s  ním obrázkem z ledového hotelu, který se každý rok znovu staví – letos už po dvacáté – ve švédské vesnici Jukkasjärvi, která leží 200 kilometrů za polárním kruhem poblíž města Kiruna. Designéři  tak mohou každý rok znovu ukázat své nápady a umění při zpracování ledu z řeky Torne. Podrobnosti najdete v rubrice Zajímavé internetové adresy. Od ledna přebírá pomyslné žezlo EU Španělsko.

V tomto čísle pokračujeme v přehledu způsobů ukončování středního vzdělávání v Evropě skupinou zemí, ve kterých se skládají jen školní „maturitní zkoušky“. Situace se však trochu zamotala hned u první z nich – Belgie. Každé ze tří belgických společenství přistupuje k ukončování středoškolského vzdělávání trochu jinak: Ve Francouzském společenství je „maturitní vysvědčení“ udělováno žákům, kteří úspěšně absolvovali dva poslední ročníky školy. Většina škol však pořádá interní zkoušky z hlavních vyučovacích předmětů. V Německy mluvícím společenství se závěrečné vysvědčení uděluje buď podle rozhodnutí třídní rady, nebo žáci skládají zkoušku před externí zkušební komisí jmenovanou ministerstvem. Ve Vlámském společenství se může na závěr udělovat osvědčení o docházce, které však není pro přechod do vysokoškolského vzdělávání nutné. Belgii jako celek jsme z praktických důvodů zařadili do jedné (nejvhodnější) skupiny bez ohledu na tyto rozdíly. Situace v Řecku je také trochu komplikovaná. Závěrečná vysvědčení vycházející ze školních výsledků neopravňují ke vstupu na vysokou školu. K tomu je třeba uspět u dodatečných zkoušek pořádaných celostátně.

V jazykovém koutku se tentokrát věnujeme termínu learnership, který se již několik let používá v Jihoafrické republice neboli v Jižní Africe (přesnější překlad názvu státu South Africa, jemuž se nyní dává přednost). Na termín jsme narazili v názvu článku pojednávajícím o odborném vzdělávání v Jižní Africe a potom jsme hledali, co se pod ním skrývá, na jihoafrických webových stránkách. Našli jsme tolik informací, že to vydalo na samostatný článek. Máte-li k Africe poněkud přezíravý postoj, podívejte se na webové stránky uvedené pod článkem, možná budete překvapeni.

V rubrice Zajímavé internetové adresy najdete odkaz na nulté číslo nově založených Kulturních novin (listopad/prosinec 2009), které je rozšiřováno zdarma. Bylo by škoda, kdyby vám uniklo. Zdá se, že vyplňuje mezeru na našem trhu periodik a hlavně si v něm dobře počtete. V téže rubrice najdete též odkaz na periodikum o nějakých 160 let starší. Díky digitální knihovně Kramerius si v něm můžete počíst a zjistit, jaké byly „času přiměřené opravy na gymnáziích“. Možná zjistíte, že jazyk je sice archaický, některé myšlenky však vůbec nezastaraly a diskutuje se o nich dodnes. Časopis je dvojjazyčný, německá polovina je tištěna švabachem. (Několik úvodních stránek je v papírové podobě k vypůjčení v knihovně.)

Zpravodaj je jako každý rok doplněn chronologickým rejstříkem za rok 2009 a tematickým rejstříkem (1994-2009). Doufáme, že zůstanete našimi čtenáři v příštím roce, kdy bude Zpravodaji už 21 let. AK

Nahoru