Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/2011

Z glosáře Cedefopu 1 * Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě * Nesoulad v kvalifikacích a kompetencích * Mladí v čekacím cyklu či v přechodném období * Jakou profesní orientaci mladí lidé hledají? * Textilní tvůrce v řemesle  

 Zp1111a.pdf Zp1111a.pdf


Editorial

Polsko stále předsedá Evropské unii, což připomíná erb významného polského města Vratislavi, polsky Wrocław, německy Breslau. V erbu je i český lev, protože v roce 1327 uznal vratislavský kníže svrchovanost českého krále Jana Lucemburského a připojení celého Slezska k českému státu bylo následně stvrzeno v Trenčínské smlouvě (1335). Během 16. století byla Vratislav nejdůležitějším obchodním městem zemí Koruny české. V Ottově slovníku naučném (1907) se dozvídáme o poněkud novější historii města: „Vratislav je šesté město co do lidnatosti v Německu a druhé v Prusku ... Množství mostů s kamennými pilíři a železnou konstrukcí svrchní vede přes Odru a její ramena. ... Ulice vnitřního města jsou až na malé výjimky rovné a pravidelné, ač často úzké; za to ulice předměstí vynikají šířkou a úpravností. Osvětlování mají na péči tři plynárny a elektrárna, vesměs majetek města. ... Zoologická a botanická zahrada patří k předním v Německu. Školství střední vykazuje 6 gymnasií, 2 reální gymnasia, katolický seminář, paedagogium, vyšší reálku s průmyslovou školou, 2 vyšší dívčí školy a tři dívčí gymnasia; státní školu umělecko-průmyslovou, vyšší školu obchodní a četná jiná učiliště odborná. Literární a umělecký život stoupá v posledních letech značně. Časopisů vychází na 70.“

Jazykový koutek je tentokrát trochu neobvyklý. Ve hře Samuela Benchetrita „Mínus dva“ hrají dvě hlavní postavy Milan Lasica a Bolek Polívka. Oba mluví svými rodnými jazyky a Milan Lasica v průběhu hry svému protějšku vytkne: „V celej Európskej únii majú november, len vy musíte mať listopad!“ To nás přivedlo na myšlenku prozkoumat, jak je tomu v Evropě doopravdy. S listopadem nejsme sami, mají ho i Poláci, jak se můžete přesvědčit na webových stránkách předsednictví (www.pl2011.eu), teď je na to vhodná doba. November přešel z latiny beze změny do angličtiny, němčiny, dánštiny, nizozemštiny, maďarštiny, slovinštiny, švédštiny a estonštiny. Trochu si ho upravila islandština (nóvember); francouzština a italština (novembre); portugalština (novembro); maltština (novembru); španělština (noviembre); rumunština (noiembrie) a lotyšština (novembris). V jiných abecedách pak srbština (новембар); bulharština (ноември) a řečtina (νοέμβριος). Zbývající jazyky mají pojmenování jiného původu. Nejpochopitelnější pro nás je listopad v chorvatštině (studeni), zatímco listopad chorvatsky znamená říjen. Zřejmě v Chorvatsku padá listí dřív. Finština má marraskuu a litevština lapkritis. Irsky se listopad řekne Samhain (vyslov přibližně saviň). Stejně se jmenuje čtvrtletní svátek, který se slaví v noci na 1. listopadu. Je to prastarý svátek, z něhož se později vyvinul Halloween a Dušičky (All Souls‘ Day; la Toussaint; der Allerseelentag; Zaduszki...).

Rubrika Co nového v časopisech představuje speciální číslo časopisu JVET věnované učňovství ve světě. Článek o přípravě budoucích automechaniků v Ghaně by mohl zaujmout čtenáře série knih Alexandra McCall Smithe, které se odehrávají v Botswaně. Místní majitel autoopravny pan J. L. B. Matekoni tam má v péči dva učně, s nimiž má dost trápení. Navíc má obavy z toho, o čem se píše v článku z Ghany. Rozvoj automobilového průmyslu, který přinesl elektronizaci automobilů, způsobil, že k opravě auta už nestačí obyčejné nářadí a automechanikův um. Přístroje nezbytné pro nalezení závady jsou drahé a jejich obsluha vyžaduje nové znalosti a dovednosti. To způsobuje starosti automechanikům nejen v Africe, zároveň se tím však otevírá velký prostor pro celoživotní vzdělávání.

V minulém čísle Zpravodaje se v článku na s. 11 uvádí, že 602 000 učňů přichází do duálního systému proto, že nemají oprávnění ke studiu. Některým čtenářům se toto číslo zdálo vysoké. V příštím čísle vysvětlíme v článku o tom, jak v Německu přecházejí žáci z různých druhů škol (ISCED 2) do dalšího vzdělávání, v čem spočívá oprávnění ke studiu.                               AK

Nahoru