Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/2005

Nezaměstnanost mládeže * Povolání ve veřejné správě ve Francii * Studijní úmrtnost ve Spojeném království * Vstup na trh práce ve Švédsku * Reforma vzdělávacího systému v Itálii * Odborné a všeobecné vzdělávání * Skotský rámec kreditů a kvalifikací * Rámce kvalifikací používané v UK * Vzdělávání dospělých v Německu * Evropská nadace pro kvalitu v e-learningu  


Zpravodaj 11/2005


V únorovém čísle Zpravodaje jsme psali o tom, že Cedefop a jeho pracovníci právě oslavili 30. výročí založení tohoto Evropského střediska pro rozvoj profesní přípravy. Na letošek však připadá ještě jedno výročí – uplynulo již deset let od doby, kdy se Cedefop přestěhoval z Berlína do Soluně. Při této příležitosti Cedefop vydal malou obrazovou publikaci nazvanou „10 let v Řecku – 1 den v obrazech“. 

Několik článků tohoto čísla se zabývá závažným problémem nezaměstnanosti mládeže. Grafy na třetí stránce ukazují, že míra nezaměstnanosti mládeže je ve srovnání s celkovou nezaměstnaností často dvojnásobná. Výjimkou z tohoto stavu je Rakousko a hlavně Německo, tedy země, v nichž se v profesní přípravě využívá tzv. duální systém. S trochou nadsázky lze říci, že čím delší je průměrná doba, kterou mladí lidé stráví v počátečním odborném vzdělávání a přípravě, tím nižší je míra nezaměstnanosti mládeže do 24 let věku. Ve Francii se v rámci decentralizace státní správy vytvářejí nová povolání, která jsou vykonávána na regionální nebo místní úrovni. Některá z nich jsou součástí dlouhodobého programu „zaměstnání – mladí“. Švédští odborníci zjišťovali, jaký vliv na zaměstnanost mladých lidí má dosažené odborné vzdělání, na věkové skupině těch, kdo v roce 1990, ve věku 16 let ukončili povinné vzdělávání. V Itálii byla uzákoněno povinné vzdělávání a profesní příprava až do 18 věku. Žáci starší 15 let mohou využívat možnosti alternace mezi školou a prací. Přitom si mohou vytvářet svůj „průkaz profesní přípravy“, který by jim měl významně pomoci při hledání zaměstnání, například prostřednictvím národní burzy práce.

V letním dvojčísle jsme uveřejnili článek o národním rámci kvalifikací v Irsku. V tomto čísle představujeme skotský rámec kreditů a kvalifikací, který porovnáváme s národním rámcem kvalifikací Anglie, Walesu a Severního Irska. Srovnání jsme si vypůjčili z publikace o odborném vzdělávání a přípravě ve Spojeném království, kterou v letošním roce vydal Cedefop.

Dva články tohoto čísla jsou věnovány situaci v Německu. V prvním z nich se autor předlohy zamýšlí nad příčinou přetrvávajícího oddělení odborného a všeobecného vzdělávání, druhý popisuje marné snahy o prosazení (podle názoru autora zbytečného) zákona o podpoře vzdělávání dospělých.

Pokud neznáte původ slova kybernetika a tudíž nevíte, co má kybernetika společného s veslováním, podívejte se do rubriky Znovuobjevené knihy. AK

Nahoru