Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 11/2003

European Forum of Technical and Vocational Education and Training - EfVET * European Vocational Training Association - EVTA * Názory občanů EU na celoživotní vzdělávání * Změny v kvalifikační struktuře pracovníků * Motivace ve vzdělávání dospělých * Jazz v CEDEFOP * Od borné vzdělávání ve Francii: není všechno růžové * Změny v řízení švédského školství * Informační a komunikační technologie ve vzdělávání * Z výzkumu rozvoje lidských zdrojů 1 * Výrobní školy v Německu  


Zpravodaj 11/2003


Editorial

Jeden z příspěvků tohoto Zpravodaje vychází z Education Today, tematicky zaměřovaného čtvrtletníku UNESCO. Číslo, ze kterého jsme čerpali, je věnováno využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) ve vzdělávání. V jeho editorialu vypočítává John Daniel všechny vymoženosti, které byly v době svého vzniku prohlášeny za něco, co způsobí revoluční změny ve vzdělávání. Všechny byly charakterizovány jako nejpřevratnější vynález (v oblasti vzdělávání, někdy také vědy) od vynálezu knihtisku. Ani ty chronologicky nejnovější se nesrovnávaly s některým z předchozích „převratných“ vynálezů, poměřovaly se rovnou s Gutenbergovým knihtiskem (z roku 1445).

Danielův seznam začíná tvrzením z roku 1841 že „ten, kdo vymyslel nebo zavedl (školní) tabuli by měl být zařazen mezi těmi, kteří nejvíce přispěli k učení a vědě, ne-li rovnou mezi největší dobrodince lidstva“.

Trvalo téměř sto let, než se v roce 1940 objevilo prohlášení, že „pohyblivé obrázky (filmy) jsou nejrevolučnějším nástrojem uvedeným do vzdělávání od vynálezu knihtisku“.

Nicméně již v roce 1957 napsal jiný autor, že „televize nabízí největší možnosti pro pokrok ve vzdělávání od vynálezu knihtisku“.

V roce 1962 bylo „za první významnější technologickou inovaci ve vzdělávání od vynálezu knihtisku považováno programované vyučování“. (Ve fondech knihovny NÚOV je několik publikací o programovém vyučování z poloviny 60. let – byl to tenkrát celosvětový hit.)

Výčet končí výrokem z roku 1967, že „vliv počítačů na společnost a tím i na vzdělávání je srovnatelný s vlivem Gutenbergova knihtisku“.

Jak to vypadá v současné době s IKT ve školách po celém světě se dočtete na straně 11.

 

Ve švédském školství došlo k organizačním změnám. Školský úřad (Skolverket) se rozdělil na dva úřady. Švédština má dvě slova pro výraz „úřad“, a tak každá z obou institucí používá jiné.

 

Na straně 7 se dozvíte, že v CEDEFOP nepořádají jen odborné přednášky a semináře o odborném vzdělávání všeho druhu, ale občas se věnují i kultuře. Tentokrát to byla přednáška o jazzu, doprovázená hrou na piano (hrál americký pianista Tom McDermott).

 

AK

 

Nahoru