Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 10/1998

Předčasné ukončování profesní přípravy v Německu * Školství v počátcích existence Republiky československé * Brazilské odborné vzdělávání pro uplatnění v průmyslu * „Druhá vzdělávací cesta“ v Evropě * Proměny světa práce a jeho důsledky pro kvalifikaci pracovníků * Evropská unie podporuje duální vzdělávání a rozšířila jeho definici * Co nového v CIRETOQ * Evropská unie řeší problémy financování profesní přípravy * Práce na polské „nové maturitě“ pokračují * Výzkum školního neúspěchu v zemích Evropské unie * Zkracování pracovní doby v průmyslu * Zaměstnávání invalidních osob * Odborné vzdělávání ve Vietnamu * Co si počít s německými Kaufmännische Berufe? * Německý duální systém se snaží modernizovat závěrečné zkoušky * Dva přístupy k vymezování kvalifikačních potřeb * Německý systém včasné identifikace vývoje kvalifikací * Místní mise - pomocník francouzské mládeže  


Zpravodaj 10/1998

V žargonu UNESCO označuje slovo Evropa region, který zahrnuje také Severní Ameriku a Izrael. Ostatním částem naší planety se někdy nepříliš zdvořile říká „zbytek světa“. Ve zprávách evropských médií se o většině zemí z tohoto zbytku světa mluví hlavně tehdy, když v nich vypukne ekonomická krize, občanská válka, zemětřesení, záplavy, hladomor, požáry nebo různé kombinace těchto nevítaných událostí.Evropská unie má někdy naopak sklon považovat za Evropu jen své členské státy a země Evropského hospodářského prostoru.Zpravodaj VÚOŠ přináší hodně informací o vzdělávání v zemích Evropské unie, protože tam směřujeme a musíme vědět, do čeho jdeme, nač se připravit a jak si v porovnání s těmito zeměmi stojíme. Z těchto důvodů vznikla také příloha, se kterou se setkáte v posledních třech číslech letošního Zpravodaje. Příloha má název: Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie. Proč „průvodce“? Protože svět odborného vzdělávání v EU je značně nepřehledný a dá se v něm snadno zabloudit. V 15 zemích EU existuje asi 34 systémů odborného vzdělávání a profesní přípravy (v Belgii jsou dva, ve Velké Británii 3, v Německu co země, to systém). Uvnitř těchto vzdělávacích systémů existuje 164 druhů odborného vzdělávání a profesní přípravy. Když si tohle uvědomíme, snadno pochopíme, proč se státy EU snaží najít způsob, jak porovnávat výsledky vzdělávání, ale nikdy se nepokusily harmonizovat cesty, kterými se k těmto výsledkům v jednotlivých členských zemích dospívá. Příloha by měla poskytnout čtenářům alespoň základní orientaci ve spletité podobě odborného vzdělávání v EU.Ve Zpravodaji se však stále budeme zajímat i o „zbytek světa“ a přinášet informace o vzdělávání ze zemí, kterým se někdy říká exotické. Je dobré mít zprávy odevšad. Člověk nikdy neví, odkud přijde inspirace. Tentokrát jsou na řadě Vietnam a Brazílie.

Články ve Zpravodaji se většinou zabývají současným stavem nebo budoucností vzdělávání ve světě. V tomto čísle, které vychází v době 80. výročí vzniku Československé republiky, děláme výjimku článkem pojednávajícím o minulosti. Představujeme školství v první letech nového státu.  AK

Nahoru