Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2011

Reforma odborného vzdělávání a přípravy 2002–10 * Zvyšování míry zaměstnanosti v USA * Lycea povolání * Kreativita a inovace ve znalostní společnosti * Stavební kameny kvalifikací v péči o staré lidi * BIBB a ECDL * Povolání MINT v Německu  


Zpravodaj 1/2011 Zpravodaj 1/2011

Editorial

Letošní rok vyhlásila Rada ministrů EU Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. V Budapešti se 8. až 12. ledna konala na toto téma konference. Podrobnosti se můžete dočíst na webové stránce dobrovolnik.cz – viz zajímavé internetové odkazy. Tím jsme se ocitli rovnou v jazykovém koutku. Na stránkách dobrovolníka se mluví o dobrovolnictví, v jehož rámci dobrovolníci vykonávají dobrovolné práce. Dobrovolné činnosti jsou i v českém překladu názvu roku. Doktorka Anna Pospíšilová, bývalá pracovnice našeho ústavu, se v důchodovém věku zabývala vzděláváním seniorů i dobrovolnickou činností v této oblasti (viz editorial Zpravodaje 12/2008). Kladla důraz na rozdíl mezi dobrovolnou prací, kterou může dělat každý, a dobrovolnickou prací, kterou vykonávají dobrovolníci. Přídavné jméno dobrovolnický je uvedeno ve Slovníku spisovného jazyka českého (NČSAV, 1960), takže není v českém jazyce žádnou novinkou.

V jazykovém koutku ještě zůstaneme. Přílohu Zpravodaje tvoří zkrácený překlad publikace nazvané New Skills for New Jobs. Stejný název má i Sdělení Komise z roku 2008. Do češtiny byl oficiálně přeložen jako Nové dovednosti pro nová pracovní místa. O tom, že slovo skill má více významů, zatímco význam slova dovednost je dost omezený, jsme už psali několikrát (např. Skills a jak je překládat. Zpravodaj 1/2007). Kromě toho se v tomto případě jedná opravdu spíše o kvalifikace, jak vyplývá z dalšího textu. Označení nová pracovní místa nemusí znamenat, že jde o pracovní místa v nových oborech, pro něž jsou potřebné nové kvalifikace. Takže jsme přílohu nazvali Nové kvalifikace pro nová zaměstnání. Doslovné překlady podle slovníku nebývají nejlepší, výjimky však potvrzují pravidlo. Kdyby se například anglické adjektivum cultural přeložilo podle slovníku, nedostalo by se do češtiny slovo kulturální, stačilo by kulturní. Podobně by vzdělávací program složený z modulů nemusel být modulární (i když některé slovníky tuto variantu také uvádějí), ale jen modulový. O zkratce ICT utvořené zcela nesmyslně ze sousloví informační a komunikační technologie jsme už ve Zpravodaji psali několikrát. (Přitom stejný osud nestihl například hrubý domácí produkt – HDP, i když by se GDP analogicky nabízelo.) Zkratka ICT (vyslovovaná aj sí tý) už žije svým životem a svádí k používání anglického slovosledu, např. ICT dovednosti.

Potíže s překladem se samozřejmě mohou vyskytnout i při překladu z jiných jazyků než z angličtiny. V tomto čísle je uveřejněn článek o francouzských lycées de métiers. Nejedná se o nový druh školy, je to označení propůjčované lyceím, která splňují stanovené podmínky. První lycea získala toto označení v roce 2002. Časopis Cedefop Info, který dnes již nevychází, o tom uveřejnil zprávu, pro jistotu však zachoval francouzský název i v anglické a německé mutaci. Tenkrát jsme označení lycées de métiers do češtiny přeložili jako lycea odborníků, nyní po deseti letech fungování lycées de métiers se přikláníme spíše k překladu lycea povolání. Jak se můžete dočíst v článku na straně 6-7, lycea s tímto označením by měla připravovat pro povolání z určitého oboru nebo odvětví, i když to není pravidlem. I když by bylo možná nejjednodušší zachovat se jako Cedefop Info.

Letošními Evropskými hlavními městy kultury jsou estonský Tallinn a finské Turku. Obě města jsou významnými přístavy v Baltském moři. Kromě bohatého kulturního programu se chystají spojenými silami zasadit o vyčištění Baltského moře. Oběma městy se můžete virtuálně projít prostřednictvím odkazů v rubrice Zajímavé internetové adresy                                                 AK

Nahoru