Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2007

Německé předsednictví EU a vzdělávání * Poradenství ve Francii * Vzdělání a životní dráha * Skills a jak je překládat * Lidská práva v technickém vyučování * Perspektivní povolání v USA * Mezinárodní vývoj ve vzdělávání techniků  


Zpravodaj 1/2007


Editorial

Od 1. ledna převzalo předsednictví Evropské unie Německo. Vymyslelo si vtipné logo, které je zároveň webovou adresou, viz třetí stránka. Německo čeká mimo jiné organizace velkých oslav, protože 25. března uplyne padesát let od podepsání Římské smlouvy. Již 18. až 20. ledna se sejdou na neformální schůzce ministři práce a sociálních věcí. Zaměří se na cíl Lisabonské strategie „vytvořit v Evropě více a lepších pracovních míst“ a budou pokračovat v diskusi o tom, jak najít nezbytnou rovnováhu mezi flexibilitou a zabezpečením na trhu práce čili „flexicurity“ (flexibilní zabezpečení), a jak tuto flexicurity definovat. Neformální setkání ministrů školství se bude konat 1. a 2. března v Heidelbergu. Německý školský systém je v mezinárodních srovnáváních často kritizován za to, že příliš brzy rozděluje děti do různých druhů škol, a tím zhoršuje šance znevýhodněných žáků. Je však otázka, zda tato raná selekce žáků neprobíhá v jiných zemích také, například podle místa bydliště, protože školy stejného druhu nemusí mít vždy stejnou úroveň ve všech částech země nebo města.

Od našeho vstupu do EU jsou oficiální dokumenty překládány také do češtiny. Úřední věstník (v citacích Úř. věst.) je od letošního roku publikován ve 23 jazycích a třech abecedách: latince, alfabetě a azbuce. Oficiální překlady je třeba respektovat, a proto se jim snažíme přizpůsobovat.  AK

Nahoru