Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/2006

Význam vzdělání na trhu práce * Zdravotnické vzdělávání v Evropě * Profesní poradenství v zahraničí * ECER 2005 * Diskriminace, stáže a zaměstnání ve Francii * Assessment centra v profesní orientaci * Včasné rozpoznání vývoje kvalifikací * Rakouské předsednictví EU ve vzdělávání  


Zpravodaj 1/2006


Editorial

Prvního ledna 2006 se předsednictví Evropské unie ujalo Rakousko. Zřídilo pro tento účel webové stránky (viz článek na straně 13), na kterých představilo logo rakouského předsednictví. Autorem loga je nizozemský návrhář Rem Koolhaas. Na myšlenku seřadit barvy vlajek jednotlivých států EU do „čárového kódu“, a vyjádřit tak evropskou rozmanitost a jedinečnou identitu, přišel se svým týmem již v roce 2001. Symbol však nebyl od svého vytvoření oficiálně použit. Nyní do něj byly zapracovány barvy deseti nových členských zemí, které se k EU připojily v roce 2004. Barvy vlajek všech 25 zemí EU jsou řazeny podle zeměpisné polohy od západu k východu.

Webové stránky mají tři jazykové verze (anglickou, francouzskou a německou). Pod záhlavím „Mládež a vzdělávání“ jsou obsaženy informace určené evropské mládeži. Rubrika vzdělávání je uvedena citátem Lao-Tse, čínského myslitele a zakladatele taoismu, který již v 6. století před naším letopočtem zformuloval podstatu celoživotního vzdělávání takto: „Učit se je jako veslovat proti proudu. Jakmile člověk ustane, je unášen zpátky.“

V letošním roce Rakušané a s nimi celý kulturní svět oslavují 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta (*27. ledna 1756). Mozartově hudbě jsou připisovány různé zázračné účinky. Údajně pomáhá při léčení Alzheimerovy choroby, epilepsie, autismu a dalších nemocí. Také prý zlepšuje prostorové uvažování (vyzkoušeno na laboratorních krysách v bludišti) a na krátkou dobu zvyšuje IQ. Je tomu tak údajně proto, že lidský mozek má rád vzorce a Mozartovy hudební sekvence mají tendenci se pravidelně opakovat po 20-30 vteřinách. Tato doba odpovídá frekvenci mozkových vln. Není třeba všemu věřit, vhodně zvolená skladba však může v pravý čas podpořit člověka při učení nebo řešení problému.

Několik článků tohoto čísla Zpravodaje se zabývá vztahem mezi vzděláním a zaměstnáním. První z nich jsme vybrali se souhrnné zprávy Cedefopu. Zabývá se uplatněním mladých lidí na trhu práce v evropských zemích a uvažuje se v něm také o tom, jaké kvalifikace budou vyžadovány na trhu práce v budoucnosti. Včasným rozpoznáváním toho, jakým směrem se bude ubírat vývoj kvalifikací se již po několik let zabývá Spolkový ústav odborného vzdělávání. O konkrétních úspěšných výsledcích práce na tomto poli se dočtete v článku na straně 13-14.

S tímto tématem souvisí i volba povolání a profesní poradenství, kterým se zabývají rovněž dva články. První z nich je věnován teoretickým základům profesního poradenství, spočívajícím na psychologii a psychodiagnostice. Seznamuje s Hollandovou typologií osobnosti, která obsahuje šest základních typů. Článek je doplněn informacemi o školním profesním poradenství v Dánsku a v Irsku.

V profesním poradenství se mohou zajímavým způsobem uplatňovat i tzv. assessment centra, jak ukazuje článek na straně 10-11. Český název (hodnotící střediska) se neujal, takže bude zřejmě nutné se smířit s výpůjčkou z angličtiny, podobně jako v případě call center. (V rubrice Co nového v časopisech zjistíte, jak se call centrům říká ve Francii.) AK

 

Nahoru