Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Živnostenský úřad

Pracovní náplň obecních živnostenských úřadů v přenesené působnosti vyplývající ze zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a jiných právních předpisů:

  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „živnostenský zákon"
  • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy,
  • vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,
  • a další činnosti

V roce 2006 začal být zřizován systém centrálních registračních míst (CRM) a jednotných registračních formulářů (JRF), od 1.7.2008 fungují jako CRM všechny obecní živnostenské úřady a další místa k tomu zřízená. Více o této problematice naleznete v článku Jednotný registrační formulář.

Při založení firmy vyplňte jednotný registrační formulář a pokud v něm nenaleznete pro všechny zápisy dostatek místa, použijte přílohy tohoto formuláře. Předmět podnikání si vyberte ze seznamu živností, který je přílohou živnostenského zákona (volná tvořivost názvů není možná). Všechny příslušné formuláře (včetně seznamu živností) naleznete na CD CEFIF pro daný školní rok.

Při jakékoliv změně vyplňte jednotný registrační formulář „Změnový list", což je formulář, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům. Pokud v něm nenaleznete pro všechny zápisy dostatek místa, použijte přílohy jednotného formuláře. Předmět podnikání si vyberte ze seznamu živností, který je přílohou živnostenského zákona (volná tvořivost názvů není možná). Všechny příslušné formuláře (včetně seznamu živností) naleznete na CD CEFIF pro daný školní rok a další informace a rady k vyplňování jsou i v adresáři „Informace".

 

 

 

Nahoru