Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zajištění organizace a realizace kurzů projektu UNIV 2

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části  A - B. Uchazeči o veřejnou zakázku mohou předložit nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky, ve které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.  

Specifikace pro část A: Cílem zadávacího řízení je organizace a zajištění kurzů vzdělávání dospělých pro pedagogické pracovníky (dále též „PP“) škol zapojených do projektu.  Úspěšní absolventi uvedených kurzů získají certifikaci lektora vzdělávání dospělých. Realizace uvedených kurzů bude organizována tak, aby minimalizovala cestovní náklady PP, kteří jsou ze všech krajů ČR vyjma Prahy.

Specifikace pro část B: Cílem zadávacího řízení je zajištění organizace a realizace kurzů marketingu vzdělávání dospělých pro pedagogické pracovníky škol zapojených do projektu.  Úspěšní absolventi uvedených kurzů získají certifikát dokladující jejich účast na uvedeném vzdělávání. Realizace uvedených kurzů bude organizována tak, aby minimalizovala cestovní náklady pedagogických pracovníků, kteří jsou ze všech krajů ČR vyjma Prahy.


100624_Vyzva_lektori.doc 100624_Vyzva_lektori.doc (162,50 KB)

Nahoru