Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Výzva k podání nabídek na zajištění průběžného poskytování tiskařských služeb a dodávek

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžného poskytování tiskařských služeb a dodávek pro potřeby probíhajících a připravovaných 6 projektů OP VK, kmenové činnosti NÚOV, oborové skupiny, projekty CEFIF a EURPASS ve všech krajích ČR včetně hlavního města Prahy a to na základě rámcové smlouvy uzavřené se třemi dodavateli.  

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci, kterou si zájemci mohou objednat na adrese osoby  pověřené zadavatelskými činnostmi.


 

text výzvy (212,50 KB)

Nahoru