Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Využívání provedené SWOT analýzy

Cíl : Využívat a v případě potřeby dále doplňovat provedenou SWOT analýzu.

Popis: Cílem rámcové analýzy bylo posouzení možného vlivu ECVET na odborné vzdělávání v České republice. Analýza vycházela - mimo jiné - ze soustředěných a uspořádaných informací obsažených v materiálech vytvořených v souvislosti s přípravou systému k aplikaci v Evropě. Vlastní analýza se zaměřila nejen na identifikaci a popsání možného pozitivního i negativního vlivu zavedení ECVET na odborné vzdělávání, ale též na hledání, navrhování a popisování možného postupu implementace ECVET v České republice.

Hodnocení potřebnosti akce: 1,6

Nahoru