Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vize a strategie

Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu (alespoň 5 let). Je tedy naznačeno, co a částečně jak (jakými nástroji – je-li například znám konkrétní projekt) bude ústav rozvíjet a podporovat.

 

Strategie rozpracovává vize v kratším časovém horizontu (3 roky) tak, že obsahuje konkrétní cíle v daných oblastech a v daném časovém horizontu. Cíle a aktivity jsou strukturovány do konkrétních aktivit či projektů (nástrojů realizace), u nichž se přihlíží i ke vzájemným (obsahovým a časovým) vazbám.

 

Východiska:  Rozpracování úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru ČR (navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR) a Strategie celoživotního učení

 

Vize i strategie jsou zpracovány ve společném dokumentu (253,63 KB), vždy je ale patrné, jaká úroveň výhledu (plánování) je popisována.

Nahoru