Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávací podpora pro poskytovatele kariérového poradenství

  • Bude přípraveno a realizováno vzdělávání poskytovatelů poradenských služeb v e-learningovém systému eKariéra+. Tematicky bude odpovídat vzdělávacím potřebám učitelů  na základě provedeného monitoringu a analýzy. Výhodou e-learningové formy vzdělávání je to, že výuka probíhá v individuálně zvoleném čase, neklade nároky na uvolňování pracovníků z výuky či účast na akcích v osobním volnu. Odpadají i finanční náklady na zastupování učitelů, organizaci školení, cestovné atd. E-learningového vzdělávání se zúčastní 3500 osob.

 

  • Studijní texty a animace budou zpracovány v takovém didaktickém standardu, který umožňuje využít výhod samostudia s podporou tutorů.

 

Dalším výstupem bude dvanáct studijních e-learningových modulů. Odborné texty budou vytvořeny jednotlivými autory a převedeny do e-learningové podoby, která vyžaduje speciální úpravy textu. Moduly se budou vztahovat k tématům: Kariérové poradenství a trh práce; Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání; Informačně poradenské služby pro zdravotně postižené; Specifika kariérového poradenství pro migranty; Antistresová prevence a intervence; Práce se ZP, Životní a studijní styl, práce s IS ISA atd. V rámci aktivity bude připravena studijní metodika v podobě populárních animací poradenských činností pro samostatnou práci klientů.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky