Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze škol

Tato skupina je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a sociální exkluzí.  

Bude navázána spolupráce se školami, na kterých budou v rámci pilotního ověřování zkušebně realizována vytipovaná preventivní opatření. Bude zde sledována jejich úspěšnost, která bude vyhodnocena z pohledu pedagogických a poradenských pracovníků i samotných žáků, kteří jsou potenciální rizikovou skupinou.  

Vznikne souhrnný materiál, mapující stávající stav v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a následně i intervenčních a motivačních nástrojů, které mají za cíl navrátit mladé lidi bez kvalifikace zpět do vzdělávání. Materiál bude vycházet z analýzy dobré praxe v oblasti prevence předčasných odchodů.   

Konečným výstupem bude příručka opatření, které se v praxi škol ukázaly v rovině prevence a intervence jako nejúčinnější. Tato příručka bude zaslána středním školám, poradenským subjektům i dalším zájemcům k přímému využití při jejich práci se znevýhodněnými skupinami žáků a bude k dispozici na webu. 

 
   

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky