Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Informační poradenské pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

  • Zásadním výstupem této aktivity bude koncepčně řešené, technologicky dobře vybavené a fungující informačně poradenské pracoviště (call centrum), které se bude opírat o datovou základnu ISA+. Call centrum bude příslušníkům cílových skupin poskytovat rovněž individuální, generované informace přesahující možnosti samoobslužného využívání informačního systému ISA+.
  • Informace, návrhy a doporučení týkající se volby vzdělávací dráhy budou poskytovány prostřednictvím telefonických a e-mailových dotazů. Centrum bude službou pro široké spektrum zájemců o vzdělávání, výchovné-kariérové poradce na školách i v mimoškolních poradenských pracovištích. Na základě poznatků z činnosti poradenského pracoviště budou zjištěny nové potřeby a požadavky jedinců, případně zachyceny nedostatky v systému informačních poradenských služeb.
  • Průběžně budou zpracovávány a zveřejňovány informace, které přispějí ke zvýšení informovanosti pedagogických a poradenských pracovníků, budou ale sloužit i široké veřejnosti ke zjištění možností středního a vyššího odborného vzdělávání s důrazem na prevenci před různými problémy, které  souvisejí s výběrem  vzdělávací  dráhy, případně s její korekcí.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky