Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Význam dalšího vzdělávání roste

10.2.2012    Jihlavské listy - Vzdělávání v dospělém věku je jedním z trendů, které velmi podporuje české ministerstvo školství. Lidé studují při práci vysoké školy, ale rozšiřují se i možnosti vzdělávat se přímo na středních školách.  

Ve vysokém školství na Jihlavsku uplatňuje kombinovanou formu výuky např. VŠ polytechnické Jihlava ve všech vyučovaných bakalářských oborech, zatím vyjma jediného.

Podle rektora Jakuba Novotného souvisí „boom“ této formy studia do určité míry s proměnami na trhu práce. Zatímco dříve člověk po ukončení studií po celou kariéru nevyšel z jednoho podniku, nyní se očekává, že během kariéry bude měnit nejen firmy, ale často i zaměření. „Dá se předpokládat, že potřeba celoživotního vzdělávání poroste,“ míní rektor.

Tento trend se projevuje i v úrovni středního školství. Některé školy se jej snaží zachytit například zapojením do tří a půl roku trvajícího projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE. Ten pokračuje ještě v letošním roce a 325 středních a vyšších odborných škol v ČR se v něm cíleně školí ve schopnosti stavět vzdělávací programy pro dospělé, lektorovat je, zvládat marketing apod.

Na Vysočině je v projektu UNIV 2 KRAJE zapojeno 23 středních odborných škol. Princip projektu má v příštích měsících a letech nadále rozvíjet nedávno schválený navazující projekt UNIV 3.

O konkrétních možnostech celoživotního vzdělávání informuje veřejnost nedávno spuštěný webový portál vzdelavaniaprace.cz.

Nahoru