Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

V programech celoživotního vzdělávání jsou stále volná místa

10.4.2012    Listy jižní Moravy - V Jihomoravském kraji začalo praktické ověřování bezmála pěti desítek programů dalšího vzdělávání dospělých, které vytvořily střední odborné školy v projektu UNIV 2 KRAJE.  

Projekt pomáhá řešit situaci, kdy se Česká republika propadla s podílem 7,5 % pod evropský průměr v účasti dospělých v produktivním věku na celoživotním vzdělávání. Do roku 2020 přitom má ČR v rámci evropských dohod za úkol dosáhnout v tomto ohledu podílu 15 procent. Projekt ministerstva školství byl zahájen v létě 2009 ve všech krajích s výjimkou Prahy a pokračuje i letos. Týmy pedagogů z více než 320 škol (konkrétně v Jihomoravském kraji je to 34 škol) už třetím rokem vzdělávají v pedagogickém projektování, v lektorování dospělých, marketingu či kariérovém poradenství. S využitím těchto kompetencí školy v projektu vytvořily programy dalšího vzdělávání, z nichž mnohé ihned prakticky ověřují (tzv. pilotují) s prvními účastníky. Ti mají v rámci projektu účast na vzdělávání zdarma.

Vzdělávání dospělých u nás dosud často realizují soukromé vzdělávací agentury, které si však následně najímají lektory a kapacity právě na středních odborných školách. Ty si však mohou lektorováním samy vylepšit svoji ekonomiku a řešit tak i problémy spojené s poklesem počtu žáků v počátečním vzdělávání.

Každá zapojená škola připravila celkem tři programy dalšího vzdělávání, které vzešly z potřeby trhu práce. První praktické ověření vytvořených programů (tzv. pilotáž) má už za sebou 31 ze 34 jihomoravských škol, kolem pěti pilotáží momentálně probíhá.

Díky nedávným aktualizacím projektu se ale nyní školám otevřela možnost pilotovat s účastníky z praxe i desítky dalších postavených programů. V celém projektu nadchází 178 takových dodatečných pilotáží, z čehož v Jihomoravském kraji jich bude realizováno zhruba 50.

„V tomto ohledu jsme v rámci projektu za celou ČR tak trochu rekordmany,“ konstatuje Lenka Řeháková, metodik Jihomoravského kraje pro projekt UNIV 2 KRAJE. Některé aktivní školy podle ní budou pilotovat i pětkrát. Konkrétně jde např. o VOŠ ekonomickou a zdravotnickou a SŠ Boskovice nebo SOŠ ekonomickou a SOU Veselí nad Moravou.

Zájemci o doplnění vzdělání v Jihomoravském kraji se tak na školách mohou bezplatně zapojit do ověřování kurzů v nejrůznějších oborech. Volná místa jsou ještě např. v programu „Domluvím se česky“, v němž ISŠ Sokolnice nabídne od dubna výuku češtiny pro cizince – azylanty v ČR. SŠ lesnická a rybářská Bzenec zase začne „pilotovat“ vzdělávací programy Těžební činnost, Kočí v lesní těžbě a Pěstební činnost. Také tady jsou ještě volná místa.

Z dalších chystaných ověřování např. SOŠ a SOU André Citroena Boskovice „odpilotuje“ v termínu květen až červenec program Základy údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Na SOŠ a SOU - Masarykova škola práce Letovice to zase je od března do června program Truhlář nábytkář, Zedník.

Na ISŠ polygrafické Brno např. začne v dubnu ověřování vzdělávacího programu Designér - Reprodukční grafik. V obdobném termínu zahájí ověřování vytvořeného Odborného kurzu pro nekvalifikované pracovníky v oční optice na SZŠ a VOŠ zdravotnické Brno. Na SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova budou ověřovat program Asistent kadeřníka. Pro velký zájem se pilotáže některých kurzů z projektu UNIV 2 KRAJE dokonce už opakují. Na SOU Mikulov (nyní již Gymnázium Mikulov) se tak bude opětovně zahajovat kurz Sociální pracovník. VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice zase od dubna opětovně s klienty z řad veřejnosti ověří program Údržba veřejné zeleně. Volná místa i tady ještě jsou.

Nahoru