Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Úřad práce v Rokycanech uspořádal 2. ročník výstavy vzdělávacích příležitostí v regionu pod názvem Celoživotní učení 2010

3.5.2010    personalista.com   Hlavním partnerem při zajištění organizace této, v západních Čechách zcela ojedinělé, akce byl systém evropských služeb zaměstnanosti EURES, roli dalších partnerů přijali EURES-T (česko-bavorské partnerství v otázkách zaměstnanosti), město Rokycany, Okresní hospodářská komora Rokycany, TJ SOKOL Rokycany a Střední škola Rokycany.      

Na výstavu byli pozváni vystavovatelé především z řad vzdělávacích institucí, rekvalifikačních

středisek a dalších firem, které se zabývají pořádáním různých školících kurzů zejména pro dospělé.

Zúčastnili se i zástupci středních škol, které jsou zapojeny do projektu UNIV 2 KRAJE, jehož cílem je

rozšíření činnosti škol o vzdělávací aktivity určené dospělým. Garantem tohoto projektu je Národní

ústav odborného vzdělávání, který se na výstavě rovněž prezentoval. Dále zde byly k dispozici ke

shlédnutí prezentace například Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, Asociace

jazykových škol a agentur ČR, Západočeské univerzity Plzeň, Regionálního vzdělávacího a

informačního střediska Tachov a mnoho dalších. Akce se tak zúčastnily firmy a instituce jak

s regionální, tak celostátní a dokonce i evropskou působností.

 

Úřad práce připravil na výstavě pro návštěvníky z řad veřejnosti i pro zástupce zaměstnavatelů mj.

i významnou příležitost ke kontaktu jak s poskytovateli rekvalifikací a školících kurzů, tak i možnost

získat informace o projektu „Vzdělávejte se!“, „Školení je šance“ a o nových projektech hospodářské

komory. Pro návštěvníky zajímající se o pracovní příležitosti v zahraničí zde byla příležitost

informovat se přímo u specialistů evropského systému zaměstnanosti EURES.

 

Kromě hlavního zaměření výstavy na odborné vzdělávání dospělých nebyla opomenuta ani

skutečnost, že v dnešní době ve výrazné míře narůstá u mnoha lidí potřeba získat všeobecně platné

informace o možnostech sociální pomoci a poradenských aktivitách, které jim mohou poskytnout

základní orientaci v otázkách např. finanční gramotnosti nebo jak postupovat v případě komplikované

životní situace. Proto bylo téma výstavy rozšířeno i o tyto aspekty a pozváni byli jako vystavovatelé

i zástupci organizací zabývající se touto tématikou.

 

Oproti loňskému ročníku bylo na výstavě letos bohatší, početně i strukturálně, zastoupení

vystavovatelů a dostavilo se na ni více než tisíc návštěvníků. Efektivita vystavovaných expozic tak

byla velmi vysoká. Pro větší atraktivitu zajistil úřad práce i další doprovodné aktivity, jako např. první

představení se na veřejnosti výtvarného díla „GOLEM“ žáků ZŠ ul. Míru Rokycany, hudební

vystoupení žáků ZUŠ Rokycany a dvě produkce vědeckotechnické show centra Techmania Plzeň.

Poučení tak zde bylo možno spojit i s kulturou a zábavou. Fotodokumentace bude v krátké době

k nahlédnutí na adrese výstava http://portal.mpsv.cz/sz/local/ro_info/vystava_celozivotni_uceni_2010

 

Organizace výstavy získala podporu i na vládní úrovni, záštitu nad jejím konáním poskytlo

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a výstavu slavnostně zahájil 1. náměstek ministra

práce a sociálních věcí, pan Robin Schinko.

 

Úřad práce v Rokycanech již nyní plánuje další ročník výstavy „Celoživotní učení 2011“, která bude

navíc rozšířena o konferenci na dané téma.

Nahoru