Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Tři otázky pro Janu Bydžovskou, hlavní manažerku projektu MŠMT pro tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé

27.7.2011    Právo, strana 14, Profese, autor: Karel Kvapil  

* V oblasti vzdělávání dospělých patří Česká republika v Evropské unii stále mezi horší průměr. Jsme líní se učit?

 

Dospělá populace ČR dosáhla v roce 2010 účastí v dalším vzdělávání 7,5 %, což je mezi Evropskými státy podíl poměrně nízký. Požadavek Lisabonské strategie, která výhledově stanovila členským státům EU podíl na dalším vzdělávání dospělých do roku 2010, je 12,5 %, takže opravdu máme co dohánět. Otázkou, proč tomu tak je, se zabývají mnohé studie. Zjednodušeně lze říci, že nejméně se vzdělávají ti nejméně vzdělaní, kteří přitom vzdělávání nejvíce potřebují. Možná u nás chybí i širší podpora a propagace dalšího vzdělávání. Mnoho lidí o kurzech dalšího vzdělávání zkrátka neví, anebo netuší, co mohou od takového kurzu očekávat. Mnozí si na něj netroufají ve smyslu „nejsem dost vzdělaný na to, abych se mohl dále vzdělávat“. Je nepochybné, že další vzdělávání je také otázkou volného času, financí a silné vnitřní motivace.

 

* Pomáhají kurzy zvýšit zaměstnanost zejména vyšších ročníků?

 

Rozhodně ano. Vývoj nových technologií a postupů je v dnešní době velice rychlý. Spousta starších lidí se hůře přizpůsobuje rychlým změnám a novým pracovním postupům, se kterými v životě nepřišli do styku. Proto zaměstnavatelé raději sáhnou po mladších kvalifikovaných zaměstnancích, kteří mají s novými postupy a technologiemi zkušenosti. Těm starším by přitom stačilo překonat bariéry, absolvovat odpovídající kurz a tím zlepšit svoji kvalifikaci. Problém ale není jen na straně zaměstnanců, ale i samotných zaměstnavatelů, kteří mnohdy o této možnosti netuší, své zaměstnance o dalším vzdělávání neinformují nebo je v něm nepodporují. Přitom možností je mnoho, např. vzdělávání druhé šance, rekvalifikace, další odborné vzdělávání, zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání; nabídka dalšího vzdělávání navíc směřuje k nejrůznějším cílovým skupinám – k nezaměstnaným, nezaměstnaností ohroženým, seniorům apod.

 

* Pro koho jsou kurzy určeny a jak se do nich přihlásit?

 

Určeny jsou pro širokou cílovou skupinu od 18 do 64 let. Své si v nich mohou najít všichni, kdo své studium již ukončili a nastoupili do pracovního procesu. Vhodné ale mohou být také pro čerstvé absolventy, kteří si potřebují před nástupem do práce rozšířit odborné znalosti. V neposlední řadě tyto kurzy směřujeme i na všechny, kteří chtějí změnit své povolání, avšak nemají potřebné odborné vzdělání. S posouváním hranice odchodu do důchodu budou tyto kurzy stále důležitější i pro občany nad padesát let, kterým může jejich absolvování pomoci udržet si práci, anebo i v tomto věku snadněji najít novou. Seznam kurzů a kontakty lze nalézt na internetových stránkách www.nuov.cz v sekci UNIV 2 KRAJE nebo přímo na středních školách nabízejících další vzdělávání. Do kurzů dalšího vzdělávání se lze přihlásit i u soukromých vzdělávacích institucí.

Nahoru