Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

SOŠ a SOU Dubno nabízí zajímavé obory vzdělání

3.2.2012    Příbramský deník - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno se po dobu své třicetileté existence stále snaží jít s vývojem společnosti, kterému přizpůsobuje i svoji vzdělávací nabídku. Pro školní rok 2012/2013 připravila pro žáky základních škol pestrou škálu oborů vzdělání. Stěžejním oborem vzdělání je obor Strojník požární techniky.  

Absolvování tohoto oboru umožní kvalifikovaný výkon služby v jednotkách požární ochrany, především jako strojník hasičského záchranného sboru. Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění skupiny B a C zcela zdarma. Tento obor je vhodně doplňován dalšími studijními obory vzdělání Počítačové řízení a bezpečnostní systémy a Autotronik. Absolventi prvního z nich se uplatňují při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží a údržbou elektrotechnických zařízení, měřící a regulační techniky, servis zabezpečovacích systémů a elektrické požární signalizace. U oboru Autotronik se absolventi uplatňují v opravárenských provozech, v servisní oblasti ve stanicích technické kontroly. Součástí studia je rovněž zdarma získání řidičského oprávnění skupinyBa C.

V tříletých oborech vzdělání patří mezi oblíbené obor Instalatér. Žáci se v průběhu studia seznámí se základními i současnými moderními způsoby a systémy rozvodů a instalací vody, plynu a topení, získají oprávnění ke svařování plastů, absolvují základní kurz svařování plamenem a oprávnění k pájení mědi. Dalším atraktivním oborem je obor Automechanik. Připravuje žáky pro údržbu a opravy automobilů. Odborný výcvik je zaměřen také na používání a obsluhu moderních diagnostických zařízení. Absolvent získává zdarma řidičské oprávnění skupiny B a C. Třetím učebním oborem v nabídce je obor Elektrikář, po jehož absolvování žáci zvládají práce na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáž, údržbu a opravy elektrických zařízení, měřících a regulačních přístrojů.

Po druhém ročníku studia si žák zvolí jednu z možností specializace, a to buď Provozní elektrikář nebo Elektrikář bezpečnostních systémů. Tříleté obory doplňuje obor Zámečník. Žáci zvládají výrobní operace na obráběcích strojích, mezi klíčové dovednosti patří montážní práce, údržba, servis a opravy. Novinkou jsou stipendijní programy pro vybrané obory vzdělání, které nabízí Středočeský kraj. V naší škole se konkrétně jedná o obory Instalatér, Zámečník a Elektrikář. Žáci vybraných oborů dostávají v prvním ročníku měsíční stipendium 300 korun, ve druhém 400 a ve třetím 500 korun. V případě vyznamenání pak za každé pololetí obdrží navíc 1000, 2000 a 3000 korun. Tyto peníze jsou navíc, protože žáci dostávají i odměny za produktivní práci. Další stipendijní program je od firmy MUBEA Žebrák, s. r. o., která nabízí žákům oborů Zámečník a Počítačové řízeni a bezpečnostní systémy (RVP Mechanik elektrotechnik) měsíční stipendium až do výše: 1. ročník 2000 korun, 2. ročník 3000 korun, 3. a 4. ročník 4000 korun.

Úspěšní absolventi tříletých oborů mají možnost pokračovat v denní formě nástavbových oborů. Naše škola nabízí již tradičně obory Provozní technika a Provozní elektrotechnika. Obory jsou zakončené maturitní zkouškou, žáci si prohlubují dosavadní poznatky z odborných předmětů a rozvíjejí znalosti v předmětech všeobecných. Získávají úplné střední vzdělání a nejlepší z nich odcházejí studovat na vyšší odborné nebo vysoké školy. Novinkou od nového školního roku bude třetí obor nástavbového studia Bezpečnostní služby. Obor je určen pro absolventy všech oborů vzdělání s výučním listem a je vhodný pro muže i ženy.

Hlavní odborné předměty jsou Právo, Bezpečnostní složky, Kriminalistika a prevence, Pedagogika a Psychologie. V rámci odborné přípravy se žáci zúčastní mimo jiné i střeleckého výcviku. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Výuka probíhá v moderním vzdělávacím komplexu s optimálním personálním, technickým a materiálním vybavením, který je schopen plně uspokojit vzdělávací potřeby v příbramském regionu. V areálu se nachází budova školy, komplex dílen, sportovní areál (tělocvična, posilovna, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, lezecké stěny), školní jídelna a zrekonstruovaný domov mládeže. V loňském roce se podařilo vybudovat venkovní ekologickou učebnu. Jedná se o dřevěnou vzdušnou pergolu, která je osázena okrasnými dřevinami. Je situována na zatravněném prostranství před hlavní budovou školy a plní nejen funkci ekopedagogickou a výchovnou, ale i estetickou.

Ve škole jsou umístěny interaktivní tabule, které jsou využívány při výuce matematiky a fyziky a při výuce odborných předmětů elektronika, číslicová technika, základy elektrotechniky a diagnostika motorových vozidel. Interaktivní tabule jsou využívány ve všech fázích výuky, v rámci prezentace, při procvičování i ověřování zvládnutí učiva.

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE připravuje škola projekty v oblasti celoživotního učení tak, aby mohla rozšířit vzdělávací nabídku i pro dospělou populaci. Další informace o naší škole naleznete na stránce www.dubno.cz. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle 318679046, faxem 318679059 nebo emailem personal@dubno_cz.

Nahoru