Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Ruština jako pomocník v dorozumívání

20.2.2012    Příbramský deník - V rámci projektu UNIV 2 KRAJE se uskuteční program dalšího vzdělávání s názvem Ruština jako pomocník v dorozumívání.  

Cílem vzdělávacího programu je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském jazyce. Jde o vzdělávací program zaměřený na praktické použití jazykových znalosti v konkrétních životních situacích jako seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní korespondence, inzerátu. Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na mateřské dovolené, uchazečům o zaměstnání vedených na úřadu práce.

Studium se uskuteční na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Dubně (www.dubno.cz), Dubno, 261 01 Příbram 1.

Vstupním požadavkem na uchazeče je minimálně ukončené základní vzdělání.

Kurz bude probíhat formou kombinovaného studia. Studium bude trvat 100 vyučovacích hodin, z toho 24 hodin samostudia. Zahájení studia je připraveno na 12. března 2012. Konzultace budou dvakrát týdněv pondělí a ve středu odpoledne od 15 hodin v rozsahu 4 vyučovacích hodin (45 minut). Předpokládané ukončení je odhadováno koncem května 2012.

V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho realizací!

Vzdělávací program je složen celkem z 9 modulů:

Základy gramatiky

* Osvojení základních gramatických jevů v oblasti tvorby a použití časů, číslovek (včetně jejich skloňování). Schopnost orientace v cizojazyčném slovníku.

Obchodní korespondence

* Osvojení základních frází užívaných v obchodní korespondenci včetně odlišnosti v psaní adresy na obálce.

* Orientovat se v různých typech obchodních dopisů a umět je použít.

Seznámení, osobní údaje

* Osvojení slovní zásoby a základních frází užívaných při seznámení.

* Schopnost písemného sdělení osobních údajů.

Popis osoby

* Osvojení slovní zásoby a základních frází užívaných Popis místa, události

* Osvojení slovní zásoby a základních frází užívaných při popisu místa.

* Schopnost sdělit informaci o uskutečněné události.

Popis cesty

* Osvojení slovní zásoby a základních frází užívaných při popisu cesty.

Nakupování

* Schopnost se domluvit při nakupování.

Ubytování

* Osvojení slovní zásoby a základních frází užívaných při ubytování.

* Schopnost se domluvit při telefonování.

Inzerát

* Osvojení základních frází užívaných při psaní inzerátu.

* Schopnost napsat inzerát.

Nahoru