Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Proměna škol v centra celoživotního vzdělávání už začala

10.2.2010: Ve všech krajích ČR kromě Prahy se uskutečnily motivační semináře, které měly za cíl získat pedagogy středních škol, kteří dosud vyučují žáky v rámci počátečního vzdělávání, pro práci s dospělými. Tato nová aktivita rozšíří nabídku kvalitních kurzů dalšího vzdělávání a zároveň pomůže překonat složité období, kdy se školy potýkají s propadem počtu žáků.  


TZ_UNIV_2010_1.doc TZ_UNIV_2010_1.doc (200,50 KB)

Právě tuto proměnu škol (a myšlení celé společnosti) si vytklo za cíl Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, když prostřednictvím Národního ústavu odborného vzdělávání zahájilo v srpnu minulého roku projekt UNIV 2 KRAJE, který je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR.

Do projektu se zapojilo 325 středních škol a ty nyní postupně sestavují týmy pedagogů, kteří mají zájem vytvářet vzdělávací programy pro dospělé a pak působit jako lektoři. V každém z třinácti regionů začal také pracovat metodik kraje, který bude tyto školy a jejich učitele po tři roky projektem provázet. Právě pod vedením metodiků se od prosince 2009 realizovaly první motivační semináře. Jejich cílem bylo soustředit aktivní kantory dané školy, vysvětlit jim principy a důvody nezbytné proměny jejich školy pro její budoucí prosperitu a motivovat je k práci v projektu.

Školám má projekt umožnit, aby prosperovaly i v situaci, kdy se začíná naplno projevovat úbytek počtu žáků, kdy se některé kvalifikace zřejmě trvale přesunou do oblasti dalšího vzdělávání a kdy také razantně stoupne počet seniorů. Střední školy by pak měly zajišťovat celoživotní vzdělávání odborné, ale i zájmové a občanské.

„Přeprojektovanost?“
Evergreenem současné doby, s nímž se přitom metodici krajů setkávají, je ovšem určitá "přeprojektovanost", která může podle slov řady ředitelů vést k vyčerpání aktivního jádra pedagogů - "tahounů", na školách.

"Na učitele se nakládá strašně moc…,“ míní ředitel ústecké ISŠ stavební Vítězslav Štefl. „A musím říci, že mi to hodně vadí. Ale  projekt UNIV 2 KRAJE je opravdu dobrá věc. A mohu myslím říci, že naše škola je známá jednou věcí  - lidé jsou tu tým a jde jim hodně o prestiž a prosperitu školy.“ Nutné však podle V. Štefla  bude, aby se do projektu aktivně zapojili i partneři z trhu práce. „Školy a učitelé jsou profesionály především v tom, aby připravili vzdělávací programy a učili, nikoli ve shánění klientů. Vedle nich tedy musí stát podniky a úřady práce, které budou dospělé zájemce o doplnění kvalifikací vyhledávat a dodávat,“ zdůrazňuje Štefl. 

Práce zapojených pedagogů v projektu UNIV 2 KRAJE bude honorována, jejich osobní motivaci však metodici kraje primárně hledají hlavně v budoucím udržení pozice (anebo i samotné existence) jejich školy, ve zvýšení osobní kvalifikace a v zachování pracovních úvazků pro pedagogy. Ministerstvo školství i Asociace krajů se kromě toho zasazují, aby bylo zapojení školy do celoživotního vzdělávání vnímáno jako významné kritérium pro její hodnocení.

Žáci chybět budou
Reakce ředitelů škol také jednoznačně potvrdily, že školy vnímají blížící se problémy s počtem žáků. "Ještě před třemi lety, kdy se principy projektu UNIV začaly formovat, by možná řada kantorů na naší škole nevěřila argumentu, že nás může postihnout zásadní pokles žáků. Dnes už si nejspíš tuhle situaci reálně umí připustit každý," uvažoval např. při motivačním semináři ředitel SPŠ v krajské Jihlavě Miroslav Vítů.

Získat respekt škole
Metodici krajů se při motivačních seminářích setkávají na jedné straně se zkušenými týmy, které už pracují s dospělými, na druhé straně ovšem stojí školy, které se s andragogikou a s tvorbou vzdělávacích programů zatím příliš nesetkávaly. Cílem je vytvořit na každé z nich desetičlenný tým a připravit tři programy, z nichž jeden bude i pilotně ověřen ve výuce. V tom bude týmům na školách poskytovat odbornou podporu jak metodik kraje, tak obsahový management celého projektu.

Také na každé škole vzniká v týmu post metodika, který bude hledat vazby vytvářených programů na trh práce. Celkem 3250 lidí bude proškoleno v oblasti andragogiky, mnozí projdou i vzděláváním v marketingu dalšího vzdělávání. Zapojeným učitelům tak začala další několikaletá práce - vzdělávat se budou distanční i prezenční formou.

"Škola by se měla stát institucí, která nezavře ve tři odpoledne, ale bude fungovat do pozdního večera," argumentovala při motivačním semináři např. metodička UNIV 2 KRAJE pro Vysočinu I. Nemjová. To však podle ředitelů bude vyžadovat především hlubokou změnu v myšlení v rámci celé společnosti – nejen u budoucích žáků, ale také na straně firem. V této souvislosti metodici volali po slevách na daních pro podniky jako motivačním faktoru do dalšího vzdělávání. Přáli si také změny ve školském zákonu, které by další vzdělávání postavily skutečně na roveň počátečnímu.

UNIV 2 - Kraje na internetu
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze zprovoznil webové stránky projektu a také samostatné stránky tzv. regionálních center uznávání a celoživotního učení, která budou koordinovat další vzdělávání dospělých: www.nuov.cz/univ.

Bližší informace o projektu UNIV 2 - Kraje poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 - Kraje, NÚOV Praha, tel: 724 652 223
PhDr. Helena Marinková, PhD., obsahový manažer projektu UNIV 2 - Kraje, NÚOV Praha, tel: 724 652 224

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

Nahoru