Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Odborný jazyk pro ekonomickou praxi

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň  

 

 

 

 

 

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Odborný jazyk pro ekonomickou praxi

 

Zaměření programu:

Program je určen zaměstnancům na administrativně-ekonomických pozicích, kteří si potřebují rozšířit své odborné jazykové znalosti a dovednosti o odbornou ekonomickou němčinu a angličtinu. Cílem vzdělávacího programu je prohloubit jazykové kompetence účastníků a rozšířit jejich jazykové dovednosti v ústní i písemné komunikaci tak, aby byli schopni plynule komunikovat a řešit problémy s německy či anglicky mluvícími cizinci v běžném i firemním prostředí.

Požadavky na uchazeče:

-     znalost AJ, nebo Nj na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce;

-      přístup k PC s připojením na internet

Rozsah programu: 120 hodin teoretické výuky

Nahoru