Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Komunikace v oblasti cestovního ruchu

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.  

 

 

 

 

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

Komunikace v oblasti cestovního ruchu

Zaměření programu:

Absolvent vzdělávacího programu je připraven využívat jazykové kompetence v anglickém nebo německém jazyce v běžném pracovním styku v oblasti cestovního ruchu. Jeho komunikace ve zvoleném jazyce odpovídá úrovni B1 Společného evropského rámce, na této úrovni také používá odborný cizí jazyk na v oblasti cestovního ruchu.  Ovládá základní pojmy z oblasti cestovního ruchu, marketingu a administrativy v cizím jazyce a umí řešit situace spojené s jeho pracovní činností v cizím jazyce.

Požadavky na uchazeče:

-     znalost cizího jazyka min na úrovni “mírně pokročilý“ (úroveň A2 podle ERR);

-     uživatelská znalost práce s aplikací MS Internet Explorer;

-     dostupnost připojení k internetu.

Rozsah programu: 128 hodin (z toho 114 hodin praxe, 14 hodin samostudia)

Nahoru