Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Dospělí se v ČR vzdělávají nadprůměrně, zaměstnavatelé přispívají málo

12.8. 2009 novinky.cz, Vzdělávání, Martin Singr, Scio   V posledních měsících se stává podstatnou otázka dalšího vzdělávání dospělých. To má podporovat např. projekt UNIV 2 – KRAJ, o němž jsme včera informovali. Český statistický úřad (ČSÚ) nedávno zveřejnil výsledky průzkumu na toto téma. Dospělí Češi se podle něj vzdělávají více, než je průměr v EU. Podpora zaměstnavatelů je naopak podprůměrná.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v současné době vytváří potřebnou základnu dalšího vzdělávání, která dosud v této oblasti chyběla. Cílem ministerstva je kultivovat prostor dalšího vzdělávání a také vytvořit vhodné systémové nástroje, které podpoří motivaci a osobní odpovědnost občanů ke vzdělávání v dospělosti.

Základním důvodem účasti na dalším vzdělávání je pak jeho souvislost s potřebami spojenými se zaměstnáním. Zjednodušeně lze říci, že pracovní motivace ke vzdělávání se nejvíce týká občanů, kteří se dalšího vzdělávání zúčastňují v relativně menší míře a naopak. „Je třeba dosáhnout změny v přístupu a myšlení společnosti směřující ke konceptu celoživotního učení," upřesňuje ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT Jakub Stárek.

ČR je v oblasti dalšího vzdělávání nad průměrem EU

V loňském roce se ČSÚ díky grantovému projektu a finančnímu přispění MŠMT připojil k Šetření o vzdělávání dospělých (AES - Adult Education Survey). Cílem bylo zjistit, jaká je situace v oblasti vzdělávání dospělých ve 29 evropských zemích. V 7 800 náhodně vybraných domácnostech tazatelé provedli rozhovory týkající se vzdělávání.

Do šetření bylo zapojeno celkem 6 045 respondentů ve věku 25 až 64 let. ČR dosáhla nadprůměrného výsledku účasti dospělých osob na dalším vzdělávání v porovnání s ostatními státy EU, v roce 2007 se v ČR účastnilo formálního nebo neformálního vzdělávání 37,7 % osob v referenčním věku.

Na druhé straně je v celoevropském měřítku nižší účast našich zaměstnavatelů na úhradě nákladů dalšího vzdělávání (v EU 68,8 %, v ČR 48,6 %), což je třetí nejnižší zaznamenaná hodnota.

Další vzdělání podporují prostředky z ESF

Pro podporu dalšího vzdělávání jsou využívány prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Jsou realizovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podpora individuálního vzdělávání občanů ve věku 25 až 64 let, kteří nemají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy vyjde zhruba na 4,5 miliardy Kč.

Prostředky ESF budou věnovány také na posílení kvality a rozvoj dalšího vzdělávání v krajích (více než 3 miliardy Kč).  Byla zavedena Národní soustava kvalifikací (NSK), systém uznávání a spolupráce se zaměstnavateli, v následujících měsících by měla začít také proměna škol v centra celoživotního učení prostřednictvím projektů (UNIV 2 KRAJE), které se zaměří na střední odborné školy s cílem naučit je podnikat v oblasti dalšího vzdělávání.

Nahoru