Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tvorba a rozšiřování informační základy

Cíl : Podpořit mezinárodní výměnu informací a vytváření prostředí vzájemné důvěry.

Popis: Vzájemnou důvěru, která je jednou z podmínek úspěšného zavádění ECVET, mohou účinně podporovat překlady materiálů týkajících se odborného vzdělávání a soustavy kvalifikací (s informační hodnotou pro mezinárodní prostředí). V rámci standardní činnosti NÚOV i při práci v projektech (např. systémové projekty, projekt oborových skupin) je nutné soustavně doplňovat a nově připravovat materiály pro podporu mezinárodní výměny informací, např. anglické překlady ukázek prvků vytvářeného systému (rámcové vzdělávací programy, kvalifikační standardy, hodnoticí standardy, možnosti zapojení sociálních partnerů). Významným způsobem by k tvorbě širší informační základny měla přispět realizace projektu Partnerství a kvalita.

Hodnocení potřebnosti akce: 1,4

Nahoru