Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

vzdělavatelé učitelů odborných předmětů v ČR

dotazy a připomínky: Richard Veleta, richard.veleta@nuov_cz
  1. Studijní programy vedoucí k získání stupně vzdělání (Bc., Mgr., Ing.)
  2. Vzdělávací programy, které nevedou k získání stupně vzdělání, ale jejich absolventi získávají pedagogickou kvalifikaci pro výuku
  3. Vzdělávací programy dalšího profesního vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků
Studijní programy vedoucí k získání stupně vzdělání (Bc., Mgr., Ing.):
  • Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské university v Praze, obor (Bc.): Učitelství odborných předmětů, web: http://www.ivp.czu.cz/cs/
  • Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT Praha, obor (Bc.): Učitelství odborných předmětů (především strojních, stavebních a elektrotechnických), web: http://muvs.cvut.cz/index.php?id=cz-pedagog
  • Katedra didaktických technologií, PedF Masarykovy university Brno, obor: Učitelství odborných předmětů pro SŠ, specializace na obchod a služby, web: http://www.ped.muni.cz/winf/
  • Katedra technické a pracovní výchovy PdF Ostravské university, obor: Učitelství odborných předmětů ve specializacích obchod a služby a strojírenství (Bc. a Mgr.), web: http://pdf.osu.cz/kpv/
  • Katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor: Učitelství ekonomických předmětů a od ak. roku 2008/2009 obor: Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání, web: http://kdep.vse.cz/
Vzdělávací programy, které nevedou k získání stupně vzdělání, ale jejich absolventi získávají pedagogickou kvalifikaci pro výuku:

Kurzy, doplňující pedagogické studium.

  • Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské university v Praze, Doplňující studium učitelství odborných předmětů na středních školách a učilištích formou kombinovaného studia, web: http://www.ivp.czu.cz/cs/
Vzdělávací programy dalšího profesního vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Nahoru