Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

vzdělavatelé lektorů, trenérů (atd.) v ČR

dotazy a připomínky: Richard Veleta, richard.veleta@nuov_cz

Studijní programy vedoucí k získání stupně vzdělání (Bc., Mgr., Ing.)
  • Ústav pedagogických věd, FF Masarykova univerzita: obor Andragogika, web: www.muni.cz

Uvádíme vzdělávací programy, které vedou k získání lektorských kompetencí.

Vzdělávací programy, které nevedou k získání stupně vzdělání (kurzy)

připravujeme

Nahoru