Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

TTnet ČR a profesní standardy učitelů

Existence a využívání funkčních profesních standardů pro profesi učitel je zásadní pro kvalitní přípravu učitelů v rámci počátečního vzdělávání i dalšího profesního vzdělávání. Standardy mohou také sehrát pozitivní roli při objektivním hodnocení práce konkrétních učitelů, a tedy i při jejich odměňování. Standardy mohou také v budoucnu umožnit ověřování a uznávání profesních kompetencí konkrétních učitelů či zájemců o učitelství, kteří sice požadovanými kompetencemi disponují, ale nemají svou kvalifikaci potvrzenou potřebným certifikátem. Toto jsou hlavní důvody, proč se TTnet ČR systematicky věnuje tématu standardů.  

Tématu profesních standardů pro učitele se TTnet ČR věnuje v rámci těchto aktivit:

  • konference TTnetu ČR
  • expertní skupina TTnetu pro přípravu standardu
  • informační podpora odborné diskuse na www.ttnet.nuov.cz
  • publicistika k tématu
  • příprava TTnetu na národní diskusi k návrhu Standardu profesních činností (MŠMT)

Nahoru