Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Standardizace profesních činností učitele, projekt MŠMT 2008 - 2009

Základní informace byly publikovány v několika článcích, které naleznete v našem přehledu publicistika související s tématem standardů pro učitele


Projekt řídí a financuje MŠMT.
Pracovní skupinu tvoří převážně lidé z VŠ, např:

  • prof. Karel Rýdl (FF University Pardubice; poradce ministra školství);
  • doc. Vladimíra Spilková (PedF UK Praha; členka pracovní skupiny akreditační komise)

Předpokládaná doba trvání: 2008 - 2009
Tým informuje o své činnosti prostřednictvím médií, projekt nemá vlastní web.

Na začátek roku 2009 ohlásili zástupci projektu start nejméně půlroční veřejné diskuse o návrhu Standardu profesních činností učitele.

Přílohou článku Radmila Švancara z Učitelských novin č. 34/2008 Kdo je to vlastně "kvalitní učitel"? je příklad možného rozpracování standardizovaných činností učitele (UN převzaly z přednášky prof. K. Rýdla):

Činnosti učitele jsou rozděleny do 3 "oblastí pro formulování hodnotitelných kritérií ve vztahu ke kurikulární reformě":

  1. Výuka a kurikulum
  2. Vnější souvislosti výuky
  3. Osobnostní a profesní rozvoj učitele

Tyto oblasti jsou rozčleněny na položky, např. "Plánování kurikula" a každá tato položka je rozpracována do ukazatelů (indikátorů), např. "Projektování kurikula". Ke každému ukazateli jsou dále uvedeny hodnotící kritéria, např. "Učitel provádí didaktickou analýzu učiva, hledá vztahy a propojuje učivo z různých vzdělávacích oblastí.". Jednotlivá kritéria jsou podle tohoto návrhu doplněna o příklady hodnotících nástrojů, např. "hospitace", "vlastní portfolio".

 

Nahoru