Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Které informace v databázi naleznete? (... a které ne)

Databáze zahrnuje 2 oblasti:

  • obecnou didaktiku (tvoří základ, je východiskem a inspirací)
  • oborové a předmětové didaktiky využívané v odborném / profesním vzdělávání.

Databáze se nezabývá všeobecně vzdělávacími předměty jako takovými. Pokud přinášíme informace o didaktikách všeobecně vzdělávacích předmětů, pak vždy v souvislosti s odborným / profesním vzdělávání, např.:

  • výuka profesního cizího jazyka;
  • výuky chemie pro budoucí pracovníky v chemických provozech (např. potravinářská chemie);
  • výuka geografie pro obory, kde je dobrá znalost zeměpisu nezbytná pro výkon povolání (geografie cestovního ruchu).

Nahoru