Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

aktuální situace v ČR při přípravě standardů pro učitele

V současné době se problematice standardů pro učitele (a učitelské profesi jako takové) systematicky věnuje:

  • skupina odborníků v rámci projektu MŠMT Standardizace profesních činností učitele;
  • MŠMT z pozice tvůrce politik a strategií; 
  • partnerství TTnet ČR (viz tento web);
  • doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK Praha

Projekt MŠMT "Standardizace profesních činností učitele"

Skupina odborníků vytváří v současné době na zakázku MŠMT návrh standardů profesních činností učitele. Účelem těchto standardů má být především formulace státní zakázky pro poskytovatele počátečního i dalšího profesního vzdělávání učitelů a formulace pravidel pro hodnocení a odměňování učitelů. Otevřený návrh má být hotov na konci roku 2008 a na začátku 2009 by měl být podroben alespoň půlroční veřejné diskusi. Podrobnosti o projektu Standardizace profesních činností učitele >

MŠMT a profesní standard učitele

MŠMT zadalo zakázku na vytvoření tzv. Standardu profesních činností učitele - viz výše. Ministr Liška věnoval standardizaci část otevřeného dopisu pedagogickým pracovníků ze dne 3.6.08:

Pracujeme na standardizaci profesních činností učitele, což je jeden z nejambicióznějších úkolů mé agendy. Prakticky všechny členské státy OECD hledají nástroj pro hodnocení kvality pedagogů, v tomto nejsme výjimkou. Je třeba vyjasnit a aktualizovat požadavky na vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách. A je také třeba výrazněji propojit výši platu s kvalitou práce. Zkušenost získaná počtem odučených let má zůstat důležitým, ale nikoliv jediným kritériem hodnocení pedagogů. Další zvyšování mezd nelze do budoucna zajistit jen a pouze plošně pomocí tarifní složky platu. Nebylo by to ani správné. Ředitelé musí mít v ruce nástroj, jak ocenit profesionalitu a aktivitu při realizaci školské reformy, a to bez ohledu na věk a léta praxe. Musí se však zároveň jednat o naprosto transparentní proces, aby nemohlo dojít ke zneužití (ředitel finančně preferující své oblíbence apod.). Proto přicházíme se standardizací profesních činností. A proto se také výše zmíněných 5 miliard Kč dostane především k těm pedagogům, kteří splní kritéria dotačního programu, jehož prostřednictvím se budou peníze rozdělovat. (celý dopis: http://www.msmt.cz/pro-novinare/otevreny-dopis-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vsem-pedagogickym-pracovnikum

Podrobnosti k výše zmíněném dotačnímu programu naleznete v tiskové zprávě MŠMT: Informace k navýšení prostředků určených na platy pedagogických pracovníků: http://www.msmt.cz/pro-novinare/informace-k-navyseni-prostredku-urcenych-na-platy-pedagogickych-pracovniku

Nahoru