Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

TAMR 4/2008

Obsah tohoto čísla: Pilotní školy předávají své zkušenosti; Vzdělávací moduly a odborné kompetence absolventa; Motivace pedagogických pracovníků pro tvorbu a realizaci ŠVP; Spolupráce učitelů při zpracování ŠVP; Proč máme málo techniků?; Rozkvět IT – a kde jsou ženy?; Vznikají nové závěrečné zkoušky pro tříleté obory vzdělání s výučním listem; Jak postavit výuku Projektování a konstruování podle nejnovějších trendů? 4. díl: Jak vytvořit výuku Projektování a konstruování?; Nezaměstnaný absolvent školy a jeho možnosti při hledání zaměstnání; Výkon práce uchazečky o zaměstnání na základě dohody o provedení práce; Zaměstnávání  zaměstnance se zdravotním postižením; Vzdělání a životní dráha  


 bulletin (245,30 KB) 

TAMR

Nahoru