Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Základy těsnopisu

Výuka probíhá podle programu TĚSNOPIS MINI. Účastníci ho obdrží pro domácí přípravu zdarma.

Obsahem kurzu je osvojení  těsnopisných znaků a základů krácení slov. Pro nácvik psací dovednosti rychlostí nejméně 30 slov/min poslouží asi 500 slov, z toho 100 krácených. Schopnost zaznamenávat mluvené slovo získá účastník kurzu dalším využíváním získané dovednosti. V tom mu pomůže náš rozšířený slovník (asi 1 200 slov), který dostane po absolvování kurzu zdarma.

Pro práci v kurzu si účastník přinese min. 5 ořezaných tužek č. 2 nebo HB. Je však nutné, aby účastníci procvičovali probranou látku doma v průměru 10–15 minut denně.

Nahoru