Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Wordprocessing:

Soutěžící musí využít funkcí svých textových editorů (např. některou verzi textového editoru MS Word) a přetvořit soubory na disketě nebo na síti profesionálním způsobem tak, aby v co nejkratším čase správně provedli všechny úkoly, které jim vytištěná předloha ukládá. Předlohu, příp. disketu, obdrží soutěžící těsně před zahájením soutěže.

Soutěžící mohou pracovat na svém počítači, pak závisí výběr editoru na nich. V případě, že mají počítače vypůjčeny od pořadatele, využijí jeho verzi textového editoru. Pokud si soutěžící přiveze vlastní myš, musí si event. sám zajistit redukci pro myš typu USB.

Soutěž je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje nenaformátovaný text, kterému je třeba přiřadit formát podle zadání, a úkol z hromadné korespondence. Ve druhé části je dán již naformátovaný text, který soutěžící musí přeformátovat do jiné podoby tak, aby nezměnil ostatní nastavené atributy. Texty mohou být buď v češtině, nebo v angličtině.

Soutěžící mají k dispozici na provedení všech úkolů v celostátním kole 90 minut a v krajských kolech celkem 60 minut. Tyto časy jsou vždy rozděleny mezi 1. a 2. část podle obtížnosti zadání.

Průběh soutěže

V každé učebně jsou dva pedagogové, kteří zajišťují správný průběh soutěže.

 1. Dozor informuje soutěžící o časovém průběhu soutěže a o tom, jak se mají zachovat, když skončí dříve.
 2. Dozor rozdá soutěžícím 1. část zadání. Od toho okamžiku se soutěžící nesmějí dotknout počítače.
 3. Pak odstartuje dobu na přípravu. Po tuto dobu dozor kontroluje, aby žádný ze soutěžících nezačal předčasně pracovat. Soutěžící si mohou pouze dělat poznámky do zadání.
 4. Po uplynutí doby na přípravu je odstartována doba na řešení úkolů.
 5. Soutěžící, který skončí dříve, zvedne ruku, nahlásí své startovní číslo a dozor zaznamená jeho čas do připravené listiny. (Soutěžící zůstává v  učebně, odsedne si od počítače. Dozor kontroluje, zda s ním nepracuje.
 6. Dozor ukončí soutěž. Soutěžící odstoupí od počítače. Ukládají jednotlivě, pouze za přítomnosti dozoru. Dokument uloží pod názvem uvedeným v zadání na místo, které určí správce učebny.
 7. Dozor vybere zadání 1. části.
 8. Dozor rozdá soutěžícím 2. část zadání. Od toho okamžiku se soutěžící nesmějí dotknout počítače.
 9. Soutěžícím je odstartována doba na přípravu. Po tuto dobu dozor kontroluje, aby žádný ze soutěžících nezačal předčasně pracovat. Soutěžící si mohou pouze dělat poznámky do zadání.
 10. Dozor vydá pokyn k zahájení soutěže. 
 11. Soutěžící, který skončí dříve, zvedne ruku, nahlásí své startovní číslo a dozor zaznamená jeho čas do připravené listiny.
 12. Dozor ukončí soutěž. Soutěžící odstoupí od počítače. Ukládají jednotlivě, pouze za přítomnosti dozoru. Dokument uloží pod názvem uvedeným v zadání na místo, které určí správce učebny.

Pokud by v průběhu soutěže došlo k technické závadě na počítači, zaznamená se čas, po který nemohl soutěžící pracovat a který mu bude nastaven.

Hodnocení

Práce hodnotí soutěžní komise přímo na obrazovce počítače podle vyhodnocovací tabulky. Soutěžní práce se netisknou. Výsledky jsou seřazeny podle přidělených bodů, při jejich rovnosti podle dosaženého času. Pro zařazení do výsledkové listiny je nutné, aby soutěžící úspěšně získal alespoň 30 % možného bodového zisku.

Pro hodnocení prací je vždy předem připravena tabulka s rozepsanými úkoly a jejich bodovým ohodnocením. Hodnotící pak postupuje podle ní. Za splněné úkoly body přiznává, za nesplněné nikoli. Body za jednotlivé úkoly nelze dělit. Buď soutěžící úkol splnil a má nárok např. na 2 body, nebo úkol splnil pouze částečně a pak nemá nárok na žádný bod. Je třeba připravit tolik tabulek, kolik je soutěžících, body se jednotlivým soutěžícím zaznamenávají přímo do tabulky.

K časové náročnosti hodnocení je nutno přihlédnout při organizačním zajištění tak, aby se nezbrzdil průběh dalších soutěžních disciplín.

Nahoru