Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Těsnopis pro každého: více informací

V dnešní době musí člověk zpracovat a využít velký objem informací. Ve formě papírové a elektronické si s nimi poradí většina lidí. Jenže mnoho důležitých informací posloucháme z ústního výkladu anebo při jednání s partnery. S jejich zpracováním je to horší.

Naše paměť obvykle neumožňuje zachytit a reprodukovat vše, co jsme vyslechli. Mluvené slovo proto potřebujeme zaznamenat. Běžným písmem to nemůžeme stihnout. Nabízí se tedy zvukový záznam. Kdo to však jednou zkusil, ví, že zpracování delšího zvukového záznamu je zdlouhavé a těžkopádné. Proto se mnoho lidí nechá přesvědčit, že počítače jim zvukový záznam do psané podoby zpracují. Teoreticky je to možné, i když kvalita a nákladnost takové řešení pro český jazyk zatím prakticky vylučuje. Ale položme si otázku: Potřebuje inteligentní člověk studovat doslovný záznam výkladu nebo jednání, kde vše slyšel?

Myslím, že potřebuje naopak stručnější záznam podstatných informací uspořádaný tak, jak si je uspořádal už při poslechu. A k tomu existuje velice jednoduchý nástroj, jakým je těsnopis. Je to zjednodušené písmo, kterým lze rychle zapsat podstatné informace, pokud jim člověk rozumí a pokud má přiměřené vyjadřovací schopnosti. Stačí k tomu papír a tužka. Obsah a uspořádání těsnopisného záznamu pak obvykle odpovídá potřebám jeho autora. Nebývá dobře čitelný pro jiného člověka.

Mám teď na mysli těsnopis grafický, tedy pro český jazyk soustavu Herout-Mikulíkovu zavedenou v naší zemi v r. 1921, samozřejmě podanou dnes moderní učebnicí, a to i elektronickou. Nepodceňuji tím těsnopis strojový, s jehož pomocí lze dosáhnout stejných výsledků se stejnou námahou, ale je třeba k tomu mít stenografovací stroj nebo osobní počítač. Ale technika se v některých situacích prostě použít nedá, a tak bych při psaní osobních poznámek z výkladu či jednání zůstal u těsnopisu grafického. Ptáte se, co to vlastně je?

Těsnopis je propracovaný systém písma přizpůsobený jazyku. Jeho znaky pro hlásky a jejich časté skupiny jsou zjednodušené proti běžnému písmu. Některé časté hlásky se při psaní slov pouze naznačují. Tím už jsme dosáhli znatelného zjednodušení a tím i zrychlení, jak můžete vidět na 1. řádku obrázku. Psaní slov se dále zjednodušuje tím, že z častých slov se píše jen část, a to podle jednoduchých pravidel. Vznikají tak zkratky jednotlivých slov nebo spřežky víceslovných výrazů. Příklady máte na druhém řádku obrázku:

Těsnopisná podoba slov.

1. řádek obrázku: b, c, č, d, f, g, h, ch, i, k, m, o, p, t, v, vě, z, ž, tedy, tady, tudy, teď, trápí, tlak, zná

2. řádek obrázku: Věc, věci, charakteristika, ukázat, ukážeme, dovoz, ukazujeme, postupně, čtvrtek, jsme, budeme, Komerční banka, živočišná výroba, právnická osoba, Česká republika, potravinářské zboží

Nahoru