Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Těsnopis pro každého: říjen 2005

Vyznačení "r" pouhým protažením znaků k horní lince bylo zřejmě nejtvrdším oříškem minulé lekce. Pokud jste prošli jejími úskalími, možná jste së sami divili, o kolik slov se rozšířila vaše "těsnopisná slovní zásoba". Svoje jméno už umí napsat Petr a Petra, z jednostupňového slova "tety" se protažením staly "tretry", kromě slova "vata" zvládnete i "vrata" nebo "vatra", nebo dokonce větu "Budeme hrát hru."

V současné době je naší hrou těsnopis. Naše čtvrté pokračování je zaměřené na měkčení znaků a symbolů. Druhou novinkou bude "i/y" uprostřed a na začátku slova. Také tentokrát se naučíme několik zkratek častých slov. Vyjdeme z následujících řádků.

Těsnopisná podoba slov

1. řádek obrázku: ť, ď, ti, tě, proti, vadí, děti, tř, patří

2. řádek obrázku: bě, pě, mě, obě, oběd, opět, umět, mámě, bře, pře, dobře, předáte

3. řádek obrázku: vě, věta, vědět, právě, vř, otevřít

4. řádek obrázku: vím, tím, byt, třída, třídit, vítáme, uvidíte, Iva, Iveta

5. řádek obrázku: dřív, dělat, udělat, vyměnit, odměnit, věc = větší, je třeba

Nyní zkuste jednotlivé tvary několikrát za sebou napsat. Pište do té doby, dokud s tvarem nebudete úplně spokojeni. Postupujte od prvního řádku.

Na prvním řádku trénujeme slova, při jejichž psaní jsme jeden nebo více znaků nebo dokonce symbol změkčili vydutím obloučku. Snadno jsme takto z nám známých tvarů vytvořili tvary změkčené, např. z "t" vzniklo "ť, "tr" se jednoduše změnilo na "tř" apod.

Na dalším řádku máme slova se změkčeným dolním obloučkem. Na konci slova se po něm nedá vyznačit "e". Při čtení to nevadí, protože slabika se jinak přečíst ani nedá.

Také písmeno "v", které ostře začíná i končí, se může změkčit na "vě", ale jinak − jeho psaním ve směru zleva doprava, tedy takzvaným zpříčením znaku. Stejný způsob měkčení využíváme i pro r-ový symbol ("vr" se zpříčením změní na "vř").

Podobně, jako jsme se naučili vyznačovat "e" pouhým spojením dvou znaků na stejné základně, se v této lekci naučíme symbolicky vyznačit "i" nebo "y" uprostřed či na začátku slova. Další znak napíšeme o půl stupně výše. Při nácviku jistě oceníme těsnopisné linky.

Pozor, každé "íčko" znamená zvýšení o půl stupně. Ve slově "uvidíte" se tedy "te" dostává skutečně až na vnitřní linku. A znovu pozor: "byt" není "být" nebo "bít". Slovesné zakončení "ít/ýt" se lépe (rychleji) napíše s vlasovým "t", které znáte z 2. lekce.

Zkratky častých slov si lépe zapamatujeme tehdy, když si je při psaní spojíme s dalšími slovy, která již umíme napsat. Hodně spojení jistě zvládneme vymyslet se zkratkou pro slovo "udělat", resp. "udělá" (udělat tým, udělat byt, udělá oběd, udělá jámu ...).

Některé z následujících vět obsahují i zkratky. Přejeme vám, abyste zvládli každou z nich napsat těsnopisně (třeba i s nahlédnutím do lekcí dřívějších, ale bez odhazování tužek).

Iva udělá oběd dřív. Vím, že bude třeba vyměnit byt. Obě věci ti opět předáme. Právě vidíte, jak děti třídí odpady. Iveto, je třeba otevřít třídu. Víme, že jeho věty dobře umí.

Nahoru