Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Těsnopis pro každého: prosinec 2004

V tomto druhém pokračování těsnopisných lekcí vyjdeme z následujících řádků. Nejprve si je pozorně prohlédněte a přečtěte.

Těsnopisná podoba slov

1. řádek obrázku: o, Tom, Ota, Otto

2. řádek obrázku: d, dá, dám, dáme, dáte, máte

3. řádek obrázku: v, vy, vám, mává, odveta, u vody, vydává, udává, odvede

4. řádek obrázku: mu, tu, vodu, od domu, domů 

5. řádek obrázku: dát, dávat, mít, umýt 

6. řádek obrázku: Ví, že tu otázku mu dá Ota. Umí první otázku a ví o druhé otázce. 

7. řádek obrázku: Udává, že vymámí od táty 30 dolarů. 

8. řádek obrázku: Do 1. 1. vám mám dát 10 marek a 20 dolarů. 

9. řádek obrázku: Tetu vedu do vašeho domu. Udává, že tu vaši otázku umí. 

Každé slovo si napište několikrát za sebou (na základnu). Tím, že jednotlivá slova opakujete a uvědomujete si jejich význam, si zároveň automatizujete (a tím zrychlujete) psaní. Slova opravdu pište, nemalujte je, nevybarvujte apod. Pište jedním tahem a pokud se vám slovo nepodařilo dobře napsat, škrtněte je, nepřepisujte.

Vlastní jména (Tom, Ota apod.) můžete podtrhávat, abyste se v textu lépe orientovali. Pište foneticky (ve jménu Otto nechejte tedy jen jedno „t“). 

Oblouček písmene „d“ je zpravidla půlstupňový, svůj tvar mění podle následující hlásky.

Písmeno „v“, se kterým jste se dnes seznámili, se označuje jako základní. Píše se směrem shora dolů a dobře se zesiluje (v celém tvaru). Následují za ním samohlásky. Časem se seznámíte i s dalšími způsoby psaní tohoto písmene.

Písmeno „u“ na začátku slova už znáte. Dnes jste svou znalost rozšířili o psaní „u“ nebo „ů“ na konci slova. Vidíte, jak pod tíhou kroužku nabral těsnopisný tvar směr dolů?

Zakončení –t, -it/-yt, -ít/-ýt se píší s takzvaným „vlasovým t“.

Jak jste dnes poznali, pro některá častá slova se tvoří zkratky. Slova, jejichž začátek je dobře čitelný, se krátí tak, že se napíše právě jen tento výrazný začátek.

K procvičení napište těsnopisem krátké věty:

Vodu má u domu. Vydáváte úvod od Oty. Máváme vám. Dáváme vám témata. Vedete tam vodu.

Nezapomněli jste na předponu vy- a na předponu a předložku od? Používejte je (i když znáte nyní "v" a "d"), protože se píší dobře a rychle.

Zamyslete se nad tím, proč v zakončení –te nepíšeme samohlásku „e“. Napište několik slov s tímto zakončením.

Zkontrolujte si, zda jste nespojili tvar „od Oty“. Spojení předložky a písmene „o“ by bylo nečitelné.

Nahoru