Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Stenotypistika

Soutěžící zapisuje soutěžní diktát rychlostí 50, 60, 60, 70, 70 slov za minutu na vlastní papír. Po nadiktování jej ve stanoveném čase převádí na stroji nebo na počítači.

Pro umístění je třeba převést celý diktát do 20:14 min v limitu chyb 50 tr. bodů, z toho poslední dvě minuty do 35 tr. bodů, a do 30 strojopisných chyb.

Pro stanovení pořadí je prvním kritériem počet čistých bodů určený dle tabulky a druhým čas převodu.

  

Průběh soutěže

V učebně jsou při diktátu dva pedagogové (diktující a kontrolor textu a času). Při převodu oba pedagogové sledují čas a zapisují si u jmen soutěžících dosažené časy.

  1. Soutěžící si připraví podepsané papíry do psacího stroje nebo soubory v počítači. Potom se připraví ke psaní diktátu.
  2. Ostatní osoby opustí místnost a určená osoba zabezpečí, aby po dobu diktátu nikdo nevstupoval do místnosti ani za dveřmi nerušil.
  3. Diktující nadiktuje soutěžní diktát, a to plynule, při zřetelné výslovnosti a při dodržení rychlosti podle jednotlivých čtvrtminut. Kontrolor sleduje kopii soutěžního diktátu se stopkami a vyznačí případné diktované odchylky od textu.
  4. Diktující ohlásí: “Konec diktátu, převádějte.“ Soutěžící píší převod a po skončení práce se ohlásí rukou. Od té chvíle se nesmějí dotknout klávesnice ani myši.
  5. Po vyčerpání časového limitu pedagogové sbírají soutěžní práce, případně zajistí i jejich uložení a vytištění. Na každou soutěžní práci zaznamenají dosažený čas převodu.

V této disciplíně nelze uplatnit tzv. strojový těsnopis.

  

Nahoru