Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Legislativa

 

Legislativu žákovských soutěží upravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Vyhláška č. 55 o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

http://www.msmt.cz/Files/HTM/SSvyhlaska27_1_05.htm

 

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/2011

http://www.msmt.cz/file/16264

 

Formuláře pro vyúčtování finančních prostředků na soutěže

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/mladez/Formulare_na_vyuctovani_FP.doc

 

Nahoru