Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Správa sociálního zabezpečení

Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1992. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

  • Nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění na roveň, nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných
  • Důchodové pojištění

Pro všechny fiktivní firmy je místně příslušná okresní správa sociálního zabezbečení se sídlem v Praze.

Zaměstnavatele dělíme podle výplaty dávek:

  • Organizace nad 25 zaměstnanců - zaměstnancům zajišťují výplatu dávek nemocenského pojištění jejich zaměstnavatelé.
  • Organizace do 25 zaměstnanců- zaměstnancům vyplácí stejně jako OSVČ tyto dávky místně příslušná OSSZ.

 

Pro účely výuky ve fiktivní firmě je toto opatření nevhodné. Procvičovat mají žáci a tak se všechny fiktivní firmy chovají jako organizace, které mají více než 25 zaměstnanců!

 

Při založení nové fiktivní firmy nebo při změně personálního obsazení fiktivní firmy odesíláte na CEFIF následující:

  • Přihlášku plátce sociálního pojištění - v reálném provozu to není třeba, pokud jde např. o změnu žáků. Cílem tohoto opatření je, aby se s přihláškou seznámili všichni žáci.
  • Od okamžiku výplaty prvních mezd každý měsíc hlášení o platbě sociálního pojištění na CEFIF a své bance příkaz k úhradě tohoto pojistného na účet Správy sociálního pojištění CEFIF.

Ze zákona musí firma toto splnit do 8. následujícího měsíce. Vzhledem ke specifikům školní výuky není nutné toto splnit. Nicméně zpoždění by nemělo být příliš velké.

Pravidelné odvody sociálního pojištění jsou jedním z předpokladů pro udělení osvědčení o práci ve fiktivní firmě.

 

 

Nahoru