Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Specifické zaměření mezinárodních mobilit

Cíl : Navrhnout, projednat a na pilotním vzorku implementovat mezinárodní mobility specificky zaměřené tak, aby jejich účastníci získávali kreditní body ECVET.

Popis: V souladu s evropskými aktivitami v tomto směru nebo samostatně připravit návrh na zaměření (priorita vybraná pro projekty v České republice) vybrané skupiny mobilitních projektů tak, aby tyto projekty mohly pilotně, ve vybraných partnerstvích testovat možnosti reálného přenosu kreditních bodů ve smyslu ECVET.

Zajistit provádění v asistovaném režimu (minimálně metodická podpora ze strany NÚOV) a zejména vyhodnocování výsledků, kterých bylo v těchto mobilitních projektech dosaženo.

Součástí realizace akce bude zprostředkovávání jejích výsledků dalším potenciálním aktérům formou příkladů dobré praxe.

Hodnocení potřebnosti akce: 2,6

Nahoru